• Mangor & Nagel, Plysfabrikken, Visualisering - Upcycling af historiske bygninger og nybyggeri, som sammen skaber en bebyggelse, som binder området sammen. Her ses bebyggelsen i fugleperspektiv
  • Mangor & Nagel, Plysfabrikken, Visualisering - Op fra belægningerne træder beplantning og bygninger frem, som rejst plys i forskellige højder, farver og stofligheder. Her ses bebyggelsen i øjenhøjde

Plysfabrikken

Den gamle plysfabrik forener fortællingen af årsagen til eksistensen af almene boligforeninger i Danmark, med upcycling af historiske bygninger, som sammen med nybyggeri kan skabe en bebyggelse, som binder bygninger, historie, kulturer og forskelligartede individer sammen.

BEBYGGELSEN

De historiske bygninger upcycles og ombygges til boliger, kontorer og fællesarealer. Den vestlige betonhal indeholder ikke bevaringsværdige kvaliteter og nedrives, men de eksisterende historiske Plysfabriksbygninger bibeholdes, for at skabe en charmerende historisk sammenhæng på hjørnet af Saltværksvej og Amager Strandvej.

De nye punkthuse lægges på grunden så der skabes bedst muligt udsyn fra og dagslys til alle boliger. Boligerne i de første etager får en direkte kontakt til udeopholdsrummene, hvor de øvrige etager får kig til både Øresund og ind over Tårnbys tage.

Som nedskalering af bygningshøjderne udformes penthouse på de nye bygninger og de historiske bygninger med en karakter, som også er med til at binde bebyggelse sammen.

LANDSKAB

Som bærende landskabelig ide spindes der videre på historien og fremtiden i en vævning af landskabet, som binder bebyggelsen sammen med den omkringliggende historie og kulturer.

Op fra belægningerne træder beplantning og bygninger frem, som rejst plys i forskellige højder, farver og stofligheder. Regnvand opsamles fra terræn og tage til lokalafledning af regnvand. Vandrender og forsinkelsesbassiner kan skabe rekreative udearealer med øget biodiversitet. Dette er en vigtig faktor for bedre bæredygtighed.

Som endnu et bæredygtigt forslag holdes en respektafstand til villavejen mod nord, så skyggegener undgås, men også for at skabe en mellemzone imellem meget forskellige skalaforhold af bebyggelsen. Mellemzonen udnyttes til placering af bebyggelsens parkeringspladser, så arealet imellem bygningerne og umiddelbart omkring bygningerne holdes fri af biler.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
Ombygning
År start
2018 -
Opgave
Skitseringsprojekt
Bygherre
Boligorganisationen Tårnbyhuse
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Størrelse
13.820 m2
Byggesum
260,0 mio. kr.
Ydelser
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon