• Mangor & Nagel, Saxogade, AAB afd. 60+61, Plan+Landskabs renovering af bebyggelsens gårdrum
  • Mangor & Nagel, Saxogade, AAB afd. 60+61, Frodigt gårdrum med ophold og leg
  • Mangor & Nagel, Saxogade, AAB afd. 60+61, Nøgleord er rumdannelse og frodighed i Plan+Landskabs renovering
  • Mangor & Nagel, Saxogade, AAB afd. 60+61, Plan+Landskabs renovering med nye opholds- og aktivitetsområder

Saxogade - AAB’s afd. 60 og 61

Bearbejdning og realisering af helhedsplan for AAB’s afd. 60 og 61 på Vesterbro. Bebyggelsen var beboet under udførelsen, med midlertidig opsætning af bade- og køkkenpavilloner.

Opgaven er støttet af Landsbyggefonden

BYGNINGSRENOVERING

Der er udført genopretning af boligernes badeværelser og køkkener i forbindelse med udskiftning af installationer, herunder etablering af mekanisk ventilation. Bebyggelsens klimaskærm er renoveret for at reducere varmetab. Vinduer og døre og tage er udskiftet og der er udført efterisolering af tagene. Tolv stuelejligheder er sammenlagt til 7 handicapegnede boliger.

Terrændæk, parkeringskælder og kældertrapper er renoveret.

ET NYT, FRODIGT GÅRDRUM

Gårdrummet, der tidligere var en bar asfaltflade med store pladskrævende friskluft-huller fra den underliggende P-kælder, er transformeret til et nyt, frodigt gårdrum til leg og ophold for bebyggelsens beboere.

Nøgleordene for udformningen har været rumdannelse og frodighed. Frisklufthullerne er lukket, hvilket har givet plads til både træplantning og nye opholds- og aktivitetsområder. Som et styrende element for udformningen er der etableret hævede plantebede med bl.a. træer. Træernes kroner danner rum som én samlende lund og skærmer gården mod indblik fra oven. Træer er placeret over P-kælderens søjler, for at koncentrere tyngden på de bærende konstruktioner. I rummene mellem plantebedene er der etableret opholdspladser med fliser, særlige plantebede samt en farvet gummibelægning med sandkasse til leg og aktivitet. Også det renoverede asfaltgulv kan benyttes til ophold og aktivitet. De høje plantekummer af ubehandlet stål er udnyttet til montering af bænke.

Der er etableret forbedrede tilgængelighedsforhold og udendørsbelysningen er udskiftet og suppleret med nye, energibesparende armaturer.

YDELSER

Total-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning: Bearbejdning af helhedsplan, programmering, skitsering og projektering, brugerproces, udbud og kontrahering, byggeledelse, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering (P) og 1 års eftersyn.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Renovering
År
2016
Opgave
Arkitektrådgivning
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Byggesum
75,0 mio. kr.
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
byggeledelse
byggeri i drift
bæredygtighed
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon