• Mangor & Nagel, Skælskør Boligeselskab, Renovering af almen boligbebyggelse med bl.a. nye trapper til lejlighederne
  • Mangor & Nagel, Skælskør Boligeselskab, Renovering af landskabet så det skabes nye sociale samlingssteder og styrker livet i bebyggelsen

Skælskør Boligselskab

Med renoveringsprojektet er skabt en fysisk genopretning af boligbebyggelsen og nye udearealer med stor frodighed og kvalitet.

Helhedsplan skaber fremtidssikring

Bebyggelsen er opført i 1970’erne som industrialiseret montagebyggeri. Vi gennemførte helhedsplan for bebyggelsen, der består af 10 boligblokke i 2-3 etager med i alt 291 almene boliger, friarealer, veje og parkering. En del af opgaven var bl.a. renovering af facaderne ved udvendig efterisolering, etablering af nye trappetårne med elevatorer, så lejligheder blev tilgængelige, udskiftning af indgangspartier og lejlighedssammenlægninger mv. Alle disse tiltag og flere til, har været med til at fremtidssikre bebyggelsen, så den er attraktiv at bo i mange år frem i tiden.

Landskab med nye muligheder

Den landskabsarkitektoniske idé er diagonalt igennem bebyggelsen, at skabe sociale samlingssteder som styrke livet i bebyggelsen. Der er brugt overskudsjord til at forme bakker, der skaber nye rumligheder i blokbebyggelsen og sammen med en ny og frodig beplantning langs indgangsfacader og nye grillpladser er forvandlingen stor. Bebyggelsens centrale legeområde understøtter sammen med kvarterets fælleshus kulturelle aktiviteter for hele Skælskør. Fællesarealerne blev indrettet så friarealer er koblet sammen med boligerne, via en trappe er der fra stuelejlighederne adgang til nye nærhaver.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Renovering
År
2012
Bygherre
Skælskør Boligselskab,
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Moe A/S
Andre aktører
Landsbyggefonden
Størrelse
23.000 m2
Byggesum
220,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
projektering
projekteringsledelse
totalrådgivning
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Maja Matzen

Afdelingschef Roskilde
Arkitekt MAA
Telefon