• Mangor & Nagel, Sydbyen, Renovering af almene boliger med nye karnapper i galvene
 • Mangor & Nagel, Sydbyen, Renovering af facader med inddækkede altaner
 • Mangor & Nagel, Sydbyen, Boligblokke med grønne uderum i mellem
 • Mangor & Nagel, Sydbyen, Helhedsplan for renovering af almen boligbebyggelse

Sydbyen

Sydbyen i Slagelse er opført i 1970’erne som industrialiseret montagebyggeri, med betonfacader og murede gavle.

Opgaven var at realisere og gennemføre helhedsplan for renovering bebyggelsen, der består af 23 boligblokke i 3 etager med ialt 428 lejligheder.

RENOVERINGEN

Renoveringen omfattede primært nye, inddækkede altanfacader, nye facader på trapperum og nye karnapper i gavlene. Herudover blev 8 blokke totalombygget og der blev etableret øget tilgængelighed. Samtlige badeværelser og køkkener blev renoveret, og bebyggelsen blev miljøsaneret.

SKADESUDBEDRING - MGO-VINDSPÆRREPLADER

I forbindelse med realiseringen af helhedsplanen blev der i udførelsesforløbet anvendt MgO plader. Umiddelbart efter det blev konstateret at, der er en problemstilling med MgO-plader blev pladetypen på vindspærren ændret til cementbaseret vindspærreplade. Sagen blev håndteret efter forskrifterne fra Byggeskadefonden. Da en stor del af opgaven var udført med MgO plader udarbejdede vi som totalrådgiver, i samarbejde med bygherrerne, Byggeskadefonden, entreprenøren og Bunch bygningsfysik, et pilotprojekt for udskiftning af en del af de indbyggede plader.

 

Opgaven blev inddelt i følgende emner:

 • Indbygning af fugtmålere i facader, samt løbende dokumentation af fugtindhold
 • Kvalificering af mængden af MgO plader i facader
 • Overslag/kalkulation på reetableringsomkostninger for udskiftning af MgO plader
 • Beboerinformation omhandlende problematikken
 • Udvælgelse af facader for prøverenovering for udskiftning af MgO plader.
 • Prøverenovering af facader med grundig dokumentation og tilsyn
 • Løsningsforslag og udbedring af byggeskader bl.a. med afvaskning og tectylbehandling af skadede tyndpladeprofiler i underliggende konstruktion
 • Tilpasning af økonomisk overslag/kalkulation i forbindelse med ovenstående erfaringer
 • Løbende erfaringsopsamling, samt evaluering

 

Renoveringen blev udført i tæt samarbejde med Byggeskadefonden og Landsbyggefonden samt byggeriets øvrige parter, og vi kunne i forbindelse med renoveringen konstatere, at den frygtede følgeskadevirkning fra MgO pladerne var en realitet.
De renoverede facader er nu reetableret og der sker ikke yderligere følgeskader.

Tematiserede gårdhaver

Med gennemførelsesprojektet af helhedsplanen blev bebyggelsen bedre forbundet til midtbyen med en ny vejadgang fra nord og med nye frodige udearealer, som har fået en stor betydning socialt, da det blev et rarere sted at bo og opholde sig.

Gårdhaverne blev nyindrettet med en forbedring af tilgængeligheden i adgangsarealerne samt fælles opholdspladser udfor indgange. Private terrasser til stuelejligheder blev anlagt og ved ældreboliger er der etableret niveaufriadgang. Derved blev der skabt små intime haver til boligerne. Rummet i gårdhavernes grønning er frodige med et bølgende terræn. De enkelte gårdhaver er tematiseret ud fra særlige planter fx et eksisterende kastanjetræ, pilehaven eller æblelunden.

Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Renovering
År
2015
Opgave
Gennemførsel af helhedsplan og udskiftning af MgO-plader
Bygherre
FOB og Slagelse Boligselskab
Entreprise
Hovedentreprise
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Moe A/S
Entreprenør
B. Nygaard Sørensen A/S
Andre aktører
Golder Associates, Landsbyggefonde, Byggeskadefonden
Størrelse
33.000 m2
Byggesum
250,0 mio. kr.
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
byggeledelse
dispositionsforslag
fagtilsyn
forprojekt
hovedprojekt
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
planlægning af genhusning
projektering
projekteringsledelse
totalrådgivning
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Maja Matzen

Afdelingschef Roskilde
Arkitekt MAA
Telefon