Boliggården Nøjsomhed

Renovering af Boliggårdens afdeling 105 og 114 samt området omkring Nøjsomhed i Helsingør.

Boligafdelingerne er beliggende ved Sydvej, Nordvej og Rønnebær Allé, ca. 2 km vest for Helsingør centrum. Bebyggelsen er opført i perioden 1964-1968 og består af en 3-etagers blok, seks 4-etagers blokke og tre 8-etagers blokke. Boligerne er fordelt på 464 boliger: 48 1-rums boliger, 144 2-rums boliger, 48 3-rums boliger og 224 4-rums boliger.

Denne opgave er en del af en helhedsplan for Boliggårdens afdeling 105 og 114 og områdets udearealer. Projektet vedrører en lang række fysiske tiltag, som i samspil med øvrige indsatser, skal løfte afdelingernes boliger samt nærområde; fokus er særligt rettet mod tilgængelighed på området i og omkring Nøjsomhed.

Gennemgribende renovering

Opgaven omfatter en gennemgribende renovering og ombygning af udvalgte blokke med fokus på tilgængelighed, opførelse af et kvarterhus samt et infrastrukturprojekt for de omkringliggende arealer og disses anlæg - og består bl.a. af følgende opgaver:

  • Renovering og ombygning af 96 boliger til tilgængelighedsboliger, herunder etablering af af elevator og niveaufri adgang til terræn.
  • Delvis facaderenovering , herunder trappetårne og vinduesudskiftning.
  • Opførelse af et 500 m² kvarterhus
  • Ændring af områdets infrastruktur mht. veje, stiforløb, adkomst, belysning, P-pladser, tilgængelighed etc.

Integreret Byggeri i tæt samarbejde

Rådgivningen udføres som Integreret Byggeri, hvor opgaven er udbudt samlet i en entreprisekontrakt og en rådgivningsaftale, og opgaven gennemføres i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de involverede parter i projektet, så de bedste løsninger kan udvikles og optimeres i projektforløbet til gavn for både bygherre, entreprenører, rådgivere og beboere.

Til løsning af opgaven har Mangor & Nagel, Enemærke & Petersen, Oluf Jørgensen og SLA dannet et yderst kompetent og handlekraftigt team, der udmærker sig ved høj faglighed, et stærkt engagement og stor erfaring med gennemførelse af tilsvarende opgaver i den almene sektor.

Segment
Almene boliger
Type
Renovering
År start
2020 -
Bygherre
Boligorganisationen Boliggården
Entreprise
Totalentreprise
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
SLA Landskab
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Entreprenør
Enemærke & Petersen A/S
Byggesum
260,0 mio. kr.
Ydelser
byggeledelse
dispositionsforslag
fagtilsyn
myndighedsprojekt
programmering
projektering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon