Borups Allé

AAB’s afd. 25 er en karakteristisk, fuldmuret, karrebebyggelse, der er opført i 1924-26. Den er bevaringsværdig og indgår i et værdifuldt kulturmiljø omkring Genforeningspladsen. Der har derfor været stor fokus på at vælge løsninger, der er nutidige og fremtidssikre, men som samtidig er i harmoni med den eksisterende arkitektur. 
Bebyggelsen, der er beliggende mellem Borups Allé og Hulgårdsvej, består af to karréer med i alt 258 oprindelige lejligheder og 12 ungdomsboliger, der er etableret i forbindelse med en tidligere tagrenovering. 

BEBOERSAMARBEJDE OG HELT NYE PRINCIPPER FOR GENHUSNING 

I projekteringsfaserne varetog Mangor & Nagel beboersamarbejdet og et positivt samarbejde med et meget engageret byggeudvalg. Da boligerne ikke er beboelige under udførelsen, har vi, i samarbejde med afdelingen og AAB, bl.a. valgt at beboerne genhuses i beboelsespavilloner, der er opstillet på parkeringsarealer umiddelbart ved bebyggelsen. Løsningen betyder, at der ikke skal opstilles midlertidige toiletvogne og lignende, og er derfor kun lidt dyrere end at lade beboerne blive i lejligheden. Blandt beboerne er der stor tilfredshed med denne løsning, der også giver en mere smidig fremdrift af arbejdet i boligerne. 

HELHEDSPLANEN 

Opgaven omfatter udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplan, renovering og fremtidssikring af bebyggelsen samt kommunikation med Landsbyggefonden. I sidste ende er renoveringen gennemført uden støtte fra Landsbyggefonden.
Vinduer og døre på gårdside udskiftes til koblede rammer med mørtel, og beboerne kan tilvælge altan eller franske altaner i lakeret stål med hårdttræ. Udvendigt har gårdfacaden ændret sig meget efter, at der er kommet altaner på bygningen, hvilket har givet bygningen og gården et utroligt liv, og også har ændret bygningens udtryk til det bedre. Gennem hele forløbet har vi været i dialog med Københavns Kommune ved valg af løsninger til den bevaringsværdige bebyggelse. 
Køkkener og badeværelser renoveres. Brugsvandrør og faldstammer udskiftes og der etableres mekanisk aftræk i køkken og bad/ toilet. Desuden udskiftes etagedækket under bad og delvist under køkkenet.

Segment
Almene boliger
Type
Renovering
År
2019
Bygherre
AAB
Entreprise
Hovedentreprise
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Byggesum
120,0 mio. kr.
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
brugerinddragelse
byggeledelse
fagtilsyn
IKT ledelse
projektering
projekteringsledelse
udbud