Buskehøj

REALISERING AF HELHEDSPLAN

Buskehøj er en bevaringsværdig almen boligbebyggelse, opført som haveby af arkitekten Frederik Wagner. Bebyggelsen er opført som to etagers punkthuse, i gulpudsede mursten, i perioden 1917-1920. Buskehøj har passeret 100 år som almen boligbebyggelse.

Opgaven omfatter realisering af en udarbejdet helhedsplan i samarbejde med Landsbyggefonden. Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering og fremtidssikring af de 84 eftertragtede og fine boliger.

For 20 år siden var afdelingen igennem en modernisering ved byfornyelse. Da ikke alle tiltag i den forbindelse var lige hensigtsmæssige, kræver det i dag en gennemgående renovering for at fremtidssikre bebyggelsen.

RENOVERING OG FREMTIDSSIKRING

Renoveringen omfatter ombygning med nye badeværelser i nogle boliger, sammenlægning af nogle boliger, optimering af indeklima og løsning af fugtproblemer samt energitiltag for optimering af energitekniske løsninger i afdelingen.
Bebyggelsens facader og tage renoveres og inddækninger mv. gennemgås og renoveres i fornødent omfang.

Den samlede helhedsplan for Buskehøj skal fremtidssikre og opgradere bebyggelsen til dagens standard for, hvordan vi bor og lever i dag, og samtidig bevare det oprindelige udtryk i bebyggelsen og de omkringliggende, grønne områder.

Segment
Almene boliger
Type
Renovering
År start
2018 -
Bygherre
Gl. Holte Boligselskab v/Boligkontoret Danmark
Entreprise
Hovedentreprise
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB, Mangor & Nagel A/S
Ingeniør
OJ Rådgivende Ingeniører
Andre aktører
Landsbyggefonden
Byggesum
87,0 mio. kr.
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
brugerinddragelse
byggeledelse
fagtilsyn
IKT ledelse
projektering
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon