Elverbakken

Den almene boligbebyggelse Elverbakken omfatter 35 boliger og et fælleshus fordelt på 6 husrækker. Boligerne står som rækkehuse i 1 og 1½ plan med varierende størrelse mellem 50 m² – 114 m².

Projektet er udført under en fireårig rammeaftale med Boligselskabet Sjælland og er det andet projekt i rækken, der er opført med byggesystemet ’Boligrækkerne”. Samlet opføres op imod 400 atypiske typehuse via dette byggesystem med præfabrikerede træmoduler, der hurtigt og effektivt kan samles på byggegrunden. 

TRÆBYGGERI MED FORSKUDT GAVLSTRUKTUR

Elverbakkens bebyggelse er en moderne fortolkning af gavlhusarkitekturen. Med forskydninger i facaden brydes strukturen og der opstår små nicher, som skaber privathed, intimitet og identitet. Dette er medvirkende til at understøtte ro, ejerskab og hjemlighed. Ikke kun i den enkelte bolig, men også ved ankomst til både hjemmet og den lokale vej.

Placeret i øst-vestlig retning samler rækkehusene sig to og to omkring et fælles adgangsområde med parkering. Herfra er der adgang til boligerne, der alle har en indbydende forhave, en hyggelig, privat baghave og en lille terrasse. 

Byggeriet står med højisolerede facader i træ og tage i sort tagpap og er opført i energiklasse 2020. Materialer er valgt med henblik på at optimere byggeriet energimæssigt samt skabe et godt indeklima i boligerne. 

BYGGESYSTEMET “BOLIGRÆKKERNE”

Mangor og Nagel har bidraget til udviklingen af det innovative, fleksible og bæredygtige byggesystem, der er målrettet 1-1½ plans alment boligbyggeri i en både arkitektonisk, funktionel og byggeteknisk høj kvalitet. 

Systemet består af boligenheder i varierende størrelse fra 30 - 115 m2 med ensidig taghældning, der muliggør et utal af typologier - fra fritliggende dobbelthuse til stokke med skub i facader.

Byggesystemet opfylder bygningsreglementets lavenergiklasse og er opbygget af træmoduler, der produceres på totalentreprenøren Danhaus’ egen fabrik i Esbjerg. 

Segment
Almene boliger
Type
Nybyggeri
År
2021
Bygherre
Boligselskabet Sjælland
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S, WE Architecture Aps
Landskab
Mangor & Nagel A/S, Plan+Landskab
Ingeniør
Holmsgaard A/S - Rådgivende Ingeniører
Entreprenør
Danhaus Bolig Projekt Sjælland A/S
Ydelser
arkitektrådgivning
fagtilsyn
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
projektering
projekteringsledelse
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon