• Falkoner Allé 118, Mangor & Nagel, Visualisering af Nybygget almene, permanente flygtningeboliger

Falkoner Allé

Frederiksberg Kommune udbød i 2016 to attraktive byggegrunde til salg for opførelse af almene, permanente flygtningeboliger. Sammen med boligorganisationen AAB og ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen vandt Mangor & Nagel i 2017 konkurrencen om opførelse af flygtningeboliger på den ene af grundene, Falkoner Allé 118.

KLASSISKE BYGNINGER OG GRØNNE FRIAREALER

Den vinkelformede grund er orienteret mod etagebyggeri i klassisk arkitektur med teglfacader og Ågade mod nord og tæt-lav bebyggelse mod syd. Mod syd ændres tæthed og skala. Dette område fremstår grønt, med flere store træer og med den oprindelige tofamilies villabebyggelse, Falkonergaarden, opført i 1918, som i dag er udlagt til børneinstitution. I anden række mod sydøst ligger De Døves Kirke. Grunden ligger således midt mellem den sekssporede Ågade nordøst for matriklen, men med resten af grundens kanter omkranset af grønne friarealer og store gamle træer.

EN MARKANT MONOLIT

Det nye hus fremstår som en monolit, som formidler de to skalaer. Mod Ågade forlænger og afslutter bygningen den eksisterende bygningsrække på 5 etager. Mod syd møder den villa-skalaen med en markant skrå tagflade. Byggeriet opføres i Lavenergiklasse 2020. Der etableres solceller og LAR.

MØNSTERMURVÆRK OG RÅ BETONFLADER

Materialerne er blødstrøgne teglsten i varme rødlige nuancer og rå betonplader. Mod gaden markeres bygningens base med mønstermurværk. Mod gården de rå betonplader med altangang ud for, hvis værn har en dobbeltfunktion som indbliksværn. Altangangen begrønnes med klatreplanter.

FLEKSIBLE FAMILIEBOLIGER OG SÆRLIGE BOFORMER

Der etableres 14 familieboliger som 2-5 værelses lejligheder, der indrettes så fleksibel anvendelse er mulig. En del af boligerne (maksimalt halvdelen) kan anvendes til særlige boformer.

Segment
Almene boliger
Type
Nybyggeri
År
2019
Opgave
Bygherrerådgivning
Bygherre
Boligorganisationen AAB
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, Plan+Landskab
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Entreprenør
Thormann.as
Størrelse
1.236 m2
Byggesum
18,0 mio. kr.
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
projekteringsledelse

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon