• Mangor & Nagel, Ny Taastrupvej, Visualisering af nybyggede almene boliger
  • Mangor & Nagel, Ny Taastrupvej, Nybyggede almene boliger med adgang til et trygt grønt gårdrum

Ny Taastrupvej

På Ny Taastrupvej i Holbæk opføres 57 nye almene boliger. Projektet bliver opført som støttet byggeri for Lejerbo, af totalentreprenør Dansk Boligbyggeri. 

Grunden har tidligere rummet en æbleplantage og er karakteriseret ved en begroet vold mod Jernbanen og en markant hæk mod Ny Taastrupvej og mod Roskildevej. 
Kvaliteten i disse har vi søgt bevaret og i udlægget af boligerne er der bevidst tilstræbt at skabe gode rammer for et trygt socialt liv. Både i boligernes indretning og i det samlede udlæg af bygningerne. 

Boliger som små selvstændige rækkehuse

Boligerne er udlagt som små selvstændige rækkehuse i 7 enheder, der indeholder 1-2 plans almene boliger samt lejligheder på 2-4-5 værelser.
Boligerne er udlagt, så de omslutter et centralt, grønt gårdrum, der holdes fri for kørende trafik. 
Boligerne udføres med pudsede, indfarvede facader, der giver bebyggelsen karakter og varme i udtrykket og samtidigt tilpasser sig områdets skala. Hver anden bygning bliver i rødlig farve og hver anden i tilsvarende okker farve. (Dette er dog nok ændret senere af Lejerbo til hvide og grå bygninger)

Bygningerne er udlagt med mindre forskydninger i længde og højderetning for at skabe en oplevelse af variation og ”landsby-stemning”. 
Til de enkelte boliger hører et mindre havestykke og/eller enten fransk altan eller påbygget altan.

Bebyggelsens udformning

Konkret udføres 2 bygninger i 3 etager – mod vest og banevolden og 5 bygninger i 2 etager, langs skel mod nord, syd og øst/Roskildevej. 
De 2, 3 etagers bygninger rummer 12 stk. 2 rumsboliger i terrænplan og 12 stk. 2 plans boliger, der har adgang fra fælles fordelings-/altangang. 
De 5 bygninger med yderligere 33 stk. 2 plans boliger ligger på terræn. Der er adgang til de enkelte boliger via fælles fordelingssti/-vej. 

Byggeriet er opført som tungt byggeri, med pudsede facader på mineralsk isolering. Tage udføres som tagpaptage. Altangange udføres i beton.

Segment
Almene boliger
Type
Nybyggeri
År start
2019 -
Bygherre
Lejerbo/Dansk Boligbyggeri
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB, Mangor & Nagel A/S
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Størrelse
15.500 m2
Byggesum
90,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
projekteringsledelse

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon