• Pileparken 7 Mangor & Nagel

Pileparken 7

Mangor & Nagel har i et totalrådgiverteam med Wissenberg som underrådgiver vundet udbuddet om renovering af Pileparken 7, der består af 144 lejlighedermed tilhørende fælles inde- og uderum. 

Boligområdet, der administreres af ABG - Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, er opført i perioden 1959- 1962 og står nu overfor en omfattende renovering og ombygning støttet af Landsbyggefonden.

RUM TIL FAMILIEFORØGELSE

Afdelingens 5 boligblokke ligger i området ved Frederikssundsvej og Mørkhøj og grænser mod øst op mod Tingbjerg i Københavns Kommune. 

Da man i større grad ønsker at kunne fastholde yngre beboere, når de stifter familie, skal dele af bebyggelsen ombygges, så lejlighederne her bliver både større og mere familievenlige. 

Herudover vil alle boligernes meget små badeværelser som en del af renoveringen blive gjort mere funktionelle og tidssvarende.

RESPEKT FOR BYGGERIETS OPRINDELIGE UDTRYK

I udviklingen og renoveringen af det samlede boligområde vil Mangor & Nagel som totalrådgiver være i tæt dialog med Gladsaxe Kommune og fokusere på at skabe ny værdi for beboerne uden at gå på kompromis med byggeriets historie og arkitektoniske udtryk, der er tidstypisk for slut 50’erne og start 60’ernes velfærdsarkitektur.  

Vi vil i den forbindelse også have fokus på at indtænke det omgivende landskab og de landskabsarkitektoniske løsninger, der med fordel kan inddrages i projektet til glæde for både bygherre og beboere.

Renoveringsarbejderne forventes at strække sig over en 2,5-årig periode i 2024-2026. Udførelsen vil ske i etaper planlagt, så færdsel i bebyggelsen kan fungere bedst muligt i hele perioden.
 

Segment
Almene boliger
Type
Ombygning
Renovering
År start
2021 -
Bygherre
ABG - Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Entreprise
Hovedentreprise
Totalrådgiver
Mangor & Nagel - en del af AART
Arkitekt
Mangor & Nagel - en del af AART
Ingeniør
Wissenberg A/S
Byggesum
115,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
dispositionsforslag
fagtilsyn
hovedprojekt
IKT ledelse
myndighedsprojekt
planlægning af genhusning
projektering
projekteringsledelse
totalrådgivning
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon