• Mangor & Nagel, Rosenvænget, Renovering af eksisterende boliger samt nybyggeri
  • Mangor & Nagel, Rosenvænget, Nybyggede tagboliger ses her på facaden

Rosenvænget

Den almene bebyggelse Rosenvænget er oprindeligt tegnet af Mangor & Nagel og opført i 1952-62 i traditionelt murværk med røde facadesten og tagbeklædning af røde teglsten. Bebyggelsen er blevet renoveret og fremtidssikret ved at sammenlægge små boliger til større lejligheder. Der er lagt vægt på, at bevare bebyggelsens oprindelige udtryk og de eksisterende kvaliteter som de røde teglfacader.

Nye boliger med respekt for det eksisterende

Desuden blev der etableret 11 nye tagboliger med solfangere og opført seks nye ældreboliger i ét plan i lavenergiklasse 2015. De er udført ved at den oprindelige tagetages geometri blev ændret. De nye tagboliger på den eksisterende bygning har en klar reference til den eksisterende bebyggelses udtryk og materialitet. Det samme gælder de nye ældreboliger med røde skalmure i én etage.

Segment
Almene boliger
Type
Nybyggeri
Renovering
År
2014
Bygherre
Domea Nordsjælland Vest Afdeling 08/25
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Landskabsarkitekterne Roskilde
Ingeniør
Eibye & Holmsgaard A/S
Andre aktører
Landsbyggefonden
Byggesum
200,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
byggeledelse
bæredygtighed
fagtilsyn
idekatalog
programmering
projektering
projekteringsledelse
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon