Sct. Olaiparken

Sct. Olaiparken er en etagebebyggelse opført i 1971 og renoveret i 1994. Bebyggelsen omfatter 276 almene familieboliger fordelt på 11 blokke. Bebyggelsen, der er udlagt som en storgårdsbebyggelse, er beliggende nær smukke, grønne områder, nær ved Kalundborg centrum, skole og børneinstitutioner.

HELHEDSPLANEN OG DENS FORMÅL

Helhedsplanen for Sct. Olaiparken udføres parallelt med en helhedsplan for den nærved liggende boligbebyggelse Klosterparken. De to boligbebyggelser skal fremover til sammen kunne rumme en diversitet af befolkningsgrupper. Derfor har der i Sct. Olaiparken været særligt fokus på at skabe tidssvarende og tilgængelige familieboliger og i Klosterparken på at skabe ældreegnede og tilgængelige boliger. Formålet med helhedsplanen er, at fremtidssikre boligerne og at aktivere og styrke bebyggelsens uderum og relation til omgivelserne.

RENOVERING

Boligerne renoveres og moderniseres, så de fremstår som tidssvarende familieboliger. Alle små etværelses boliger nedlægges. Arealerne tillægges de omkringliggende lejligheder, som dermed bliver større familieboliger. Bebyggelsens i eksisterende 276 boliger reduceres til 237, heraf 54 tilgængelige boliger. Baderums- og køkkeninventar udskiftes. Køkken slås sammen med gang og der åbnes op mellem gang og opholdsstue, så boliger bliver gennemlyste. Værelsesantal kan bevares eller der kan vælges variation i typer med et stort eller to mindre værelser. Der isættes flere døre til de store, glasinddækkede altaner. Indgangsoverdækninger fornyes med nye vindfang. Tage udskiftes og der isættes nye vinduer i gavle for at forbedre dagslys i opholdsrum og give udsyn til omgivelserne.

NYE TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

Tre af bebyggelsens boligblokke omdannes til i alt 54 tilgængelighedsboliger med elevatorer og niveaufri indgang direkte fra terræn.

UDEAREALER

Udearealerne renoveres og opgraderes, for at styrke fællesskabet i familierne og i bebyggelsen på tværs af kulturel og uddannelsesmæssig baggrund. Der etableres nye stiforbindelser gennem Sct. Olaiparken og nabobebyggelsen Klosterparken, som giver mulighed for ophold og aktiviteter og forbedrer forbindelsen til den nordlige del af Kalundborg, samtidig med at de inviterer byens borgere indenfor i bebyggelserne.

NYT FÆLLESHUS

Som første led i helhedsplanen er der opført et nyt centralt beliggende aktivitetshus fælles for Klosterparken og Sct. Olaiparken.

Segment
Almene boliger
Type
Renovering
År
2027
Opgave
Helhedsplan
Bygherre
Kalundborg Almennyttige Boligselskab v/DAB
Totalrådgiver
EKAS A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB, Mangor & Nagel A/S
Ingeniør
EKAS A/S
Andre aktører
Kuben Management A/S, Bygherrerådgiver
Byggesum
180,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning

Jacques Duelund Mortensen

Faglig leder, PLAN+LANDSKAB
Arkitekt MAA
Telefon