Stærevej

OPGAVEN

Sammenlægning af 1-rumslejligheder samt renovering af friarealer i den almene boligbebyggelse AAB afd.49, Stærevej, i København. Afdelingen er opført i 1969 og består af fire højhuse og fem lavhusblokke med i alt 367 boliger.

LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNINGER

De små 1 rums lejligheder i de fire højhuse sammenlægges til 7 større, moderne og funktionelle lejligheder med gode dagslysforhold i hver blok. Lejlighederne får altaner, som er med til at give liv og grønt på facaden og gøre denne mere tredimensionel. Alle stuelejligheder får trappe med repose til terræn til private haver. Dette vil medvirke til at skabe liv i kanten af bygningen og binde bygningerne til deres kontekst.

RENOVERING AF UDEAREALER

Hovedidéen er, at danne en smuk karakterfuld og rekreativ haveby, der nedbringer skalaen i de store gårdrum til mindre, afgrænsede byrum og kantzoner. Herved skabes gode muligheder for ophold i fællesskab eller mere privat.
Det tilstræbes, indenfor helhedsplanens rammer, at overfladevand håndteres lokalt (LAR).

Planen er skabt med afsæt i strategien i “Områdefornyelse af Fuglekvarteret - Politik for udsatte byområder”, hvis mål er at omvende stigmatiseringen af det udsatte område. Der er ved udformningen lagt stor vægt på at sikre en høj landskabsarkitektonisk kvalitet, funktionalitet, gode klimatiske forhold og tryghed.

SOCIAL HELHEDSPLAN

Helhedsplanen udføres sideløbende med en kommunal, social helhedsplan for hele “Pipfuglekvarteret” i København NV, og dennes visioner indflettes i helhedsplanen for Afd. 49.

Segment
Almene boliger
Type
Renovering
År start
2016 -
Bygherre
AAB
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB, Mangor & Nagel A/S
Ingeniør
OJ Rådgivende Ingeniører
Andre aktører
Acelab, Beboerfacilitator & Landsbyggefonden
Størrelse
25.000 m2
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
byggeledelse
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
projektering
projekteringsledelse
skitsering
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon