STENVÆNGE

Nye boligbyggerier på grunden ved det tidligere rådhusanneks i Stenløse opført i Lavenergiklasse 2020

ATTRAKTIVE ALMENE BOLIGER

Områdets tre nye punkthuse, som vi kalder ”by-villaer”, rummer i alt 46 almene seniorboliger. Boligbyggerierne har dog en bred beboerprofil, der er målrettet nutidens mangfoldige familiemønstre og som sammen med områdets øvrige bebyggelser kan berige stedet og kvarteret, understøtte den sociale interaktion og danne rammen for stor livskvalitet for kommende beboere.

Mens to af bygningerne er er disponeret i 4 etager, nedtrappes bebyggelsen mod syd til 3 etager som overgang til den omgivende, lavere centerbebyggelse.

På hver etage finder man 4 boliger. Adgangsveje, boliger og rum er disponeret ud fra et ”løgprincip”, hvor ikke-dagslyskrævende rum, som badeværelse, elevator og trapperum placeres i bygningens kerne. Herefter åbnes der gradvist op med entré og køkkener for endeligt at placere opholdsrum og værelser ud til facaden.

Dette princip giver i energiregnskabet mulighed for at prioritere opholdszonerne dagslysmæssigt med vinduesarealer ud over det sædvanlige og generelt med dagslys fra flere retninger.

Segment
Almene boliger
Type
Nybyggeri
År
2021
Bygherre
Ølstykke almennyttige Boligselskab
Entreprise
Hovedentreprise
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
EKAS A/S
Entreprenør
Thormann.as
Størrelse
4.400 m2
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
byggeledelse
bæredygtighed
dispositionsforslag
fagtilsyn
forprojekt
hovedprojekt
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
lavenergi
myndighedsprojekt
programmering
projektering
projekteringsledelse
skitsering
totalrådgivning
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon