• Mangor & Nagel, Bakkefaldet, Bofællesskab med nyopførte boliger samt fælleshus

Bakkefaldet

Bofællesskabet Bakkefaldet omfatter 27 boliger samt et fælleshus og er opført på en stærkt kuperet, skrånende grund. For at optage en del af terrænforskellen udføres husene med forskydninger i soklen, mens tagene er gennemgående.

Boligerne omfatter 2 boligstørrelser og er udført som dobbelt-/rækkehuse, placeret i 2 grupper omkring et fælles, offentligt, grønt område. Bygningerne er opført i en let trækonstruktion, beklædt med sorte profilbrædder og pladebeklædning. Tagene er udført i sort tagpap med ensidig hældning og stort udhæng i den høje side. Fælleshuset er placeret centralt i bebyggelsen og udformet i princippet som boligerne.

Bebyggelsen er bilfri, idet der er parkering ved adgangsvejen og stier,
som følger terrænet til de enkelte boliger. Herved får bebyggelsen et
parkagtigt præg. 

Segment
Bofællesskaber
Type
Nybyggeri
År
2008
Opgave
Boligbebyggelse i Trekroner
Bygherre
Byggeforeningen Bakkefaldet
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Peter Holst Plan & Landskab
Ingeniør
Rambøll A/S
Størrelse
3.200 m2
Ydelser
arkitektrådgivning