• Mangor & Nagel, Høje Søborg Seniorbofællesskab, Nybyggeri

Høje Søborg Seniorbofællesskab

Bebyggelsen er udformet med henblik på at skabe et overskueligt, levende, indre gårdmiljø, omkranset af boligerne - ’Den lille landsby’. Rundt om bebyggelsen, og ikke mindst ud mod den fl otte lindeallé, bevarer man stedets og områdets stemning, uden forstyrrende trafik mm.

Fælleshuset er centralt placeret ved en fælles plads/parkområde, der markant åbner sig ud mod lindealléen. Plads-/parkområdet rummer forskellige muligheder for socialt samvær og er afgrænset af buske og træer, som året igennem, sammen med pergolaen, frembyder en smuk
og afvekslende farvepalet.

Alle 4 boligtyper er orienteret efter solens gang, med terrasser på begge sider af det fl ot gennemlyste opholds-/køkkenrum. 

Huset er opført i materialer der passer ind i konteksten i området - røde mursten, hvide facadeplader på facaden og røde tegl på taget.

Segment
Bofællesskaber
Type
Nybyggeri
År
2008
Bygherre
GAB/DAB
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Pia Stets Landskabsarkitekter
Ingeniør
Jens Abildgaard/ Barion Aps/ Knud O. Engelsholm A/S
Entreprenør
Sigma Entreprise A/S
Størrelse
2.000 m2
Ydelser
arkitektrådgivning