Munkesøgård

Økologisk bofællesskab på 100 boliger, fordelt på andelsboliger, almene familieboliger, seniorboliger og ungdomsboliger samt ejerboliger. 
Projektet er bygget op over temaet ”økologi, selvforvaltning og fællesskab”, hvilket bl.a. betyder, at alle boliger på forhånd er ”udlejet” og kommende beboere har haft indflydelse på ud formningen af egen bolig. 

Ved projekteringen er der lagt stor vægt på byggematerialernes energiforbrug ved fremstilling samt miljøbelastning ved senere bortskaffelse. Bygningerne opføres med bærende konstruktioner i træ, indvendigt er beklædt med gips og lofter er isoleret med papiruld. 
Tagene dækkes med stålplader. De økologiske tiltag omfatter toiletter med urinseparation og fælles kompostering, rensning af spildevand (ikke tilsluttet offentlig kloak) regnvandsopsamling til brug i fællesvaskeri samt varmesystem med træpillefyr og solfangere.

Segment
Bofællesskaber
Type
Nybyggeri
År
2000
Bygherre
Andelsboligforeningen Munkesøgård, Roskilde Boligselskab og Ejerforeningen Ejermunken
Totalrådgiver
Monberg & Thorsen A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Landskabsarkitekt Peter Holst
Ingeniør
Monberg & Thorsen / COWI A/S
Ydelser
arkitektrådgivning