• Mangor & Nagel, Fensmark Seniorbofællesskab, Visualisering set fra den fælles have. Desuden bindes lejligheder sammen af overdækkende, grønne vækstrum med plads til fællesskab og aktiviteter. Bofællesskabets arkitektur fokuserer på, at beboerne omgives af det grønne og har masser af muligheder for et aktivt liv.
  • Mangor & Nagel, Fensmark Seniorbofællesskab, Arkitektur der knytter sig direkte til Fensmark Bymidte via fælles materialevalg og central placering. Bygningen her set ude fra parkeringspladsen - visualisering
  • Mangor & Nagel, Fensmark Seniorbofællesskab, Visualisering af byggeriet set indefra og ud. Et byggeri med fokus på naboskabet og den nære kontakt til udendørs arealer.

Fensmark Seniorbofællesskab

Opførelse af seniorbofællesskab med 36 ejerboliger fordelt på tre punkthuse samt et Sundhedshus for behandlere, praktiserende læger og fitness. 

ET AKTIVT FENSMARK

Visionen for hele projektet er at bidrage til et aktivt centerområde i kernen af Fensmark og skabe muligheden for et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsfaglige behandlere og læger. 
Herudover etableres der attraktive seniorboliger af høj kvalitet, velegnede til det ældre segment og med fokus på naboskabet og den nære kontakt til de udendørs arealer og Fensmark bymidte.

ARKITEKTONISK IDÉ

Den samlede arkitektoniske idé er at skabe en ny bebyggelse der knytter sig direkte til Fensmark bymidte. Relationen skabes via et fælles materialevalg og ved den centrale placering i byen. Bygningsskalaen griber en kobling til hele Fensmark og relaterer sig til de omkringliggende villaer samt dagligvarecenteret. De enkeltstående bebyggelser orienteres omkring et lyst og åbent fællesrum hvor mødet med naboer eller lokalområdet kan ske. De tilstødende volumener, har enten flade tage eller en diagonal taghældning, hvilket synliggør den skrående tagflade på alle facader og skaber en levende variation og diversitet i helheden.  
Bebyggelsens ydre fremtræden er grå-gullige teglsten med gyldne vinduesrammer og facadedetaljer. Der indarbejdes en variation i murværket med forskellige mønstre og forbandter.

TÆT PÅ NATUREN

På hver etage er fire lejligheder, der bindes sammen af overdækkede, grønne vækstrum, hvor beboerne kan mødes i hverdagen og lave aktiviteter sammen. Bofællesskabets arkitektur fokuserer på, at beboerne omgives af det grønne og har masser af muligheder for et aktivt liv. 

DET NYE SUNDHEDSHUS

Den fjerde bygning i projektet er Fensmarks nye sundhedshus, hvor læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle har mulighed for at dele praksis i samspil med f.eks. fitness eller yoga-undervisere. Det gør det dermed nemt for alle borgere i Fensmark – de kan f.eks. gå til lægen og få genoptræning i ét og samme hus.  

Segment
Boliger
Bofællesskaber
Plan + landskab
Sundhed
Type
Nybyggeri
År
2018
Bygherre
Fensmark Seniorbofællesskab og Sundhedshus
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Entreprenør
Enemærke og Petersen a/s
Størrelse
6.200 m2
Ydelser
byggeledelse
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
projektering
projekteringsledelse
skitsering