• Mangor & Nagel, Petersborg, Rendering, luftfoto
  • Mangor & Nagel, Petersborg, Helsingør, Nybyggeri, Konvertering
  • Mangor & Nagel, Petersborg, Gårdrum med grønne takter
  • Mangor & Nagel, Petersborg, Opholdsrum for beboere

Petersborg - seniorbofællesskab

På en smuk beliggenhed mellem skov og strand i Helsingør har Mangor & Nagel, for MT Højgaard, tegnet et seniorbofællesskab i særklasse. En flot klassisk hovedbygning ombygges til 7 nye boliger, og to nye bygninger tilføjes med hver 10 nye boliger. Her er højt til loftet, fælles opholdsrum og et smukt fælles haveanlæg. 

Nybyggerierne - en familie af huse

Det er vores og bygherrens ambition at skabe 'en familie af huse'. Lighederne mellem nyt og gammelt skal skabe en sammenhæng og fremme oplevelsen af fællesskab på Petersborg. For at v som arkitekter kan lykkedes med der, er det vigtigt at vide, hvor vi lader og inspirere og hvor vi slår fra. Når vi er opmærksomme på ligheder og forskelle mellem husene, kan vi både skabe sammenhænge og helt nye lag - de er den balance, vi vil lykkes med. 

De nye huse låner motiver af hovedbygningen (facadefremspring, valmet tag, kviste, symmetri og murkrone) og 'tolker' på den nyklassicistiske stil. Vi viderefører altså motiver, men husene slår fra i deres materialitet. Råde pudsede facader, aluminium-vinduer og tagsten i nyt format giver længerne deres eget moderne udtryk. 

Ombygningen - harmoni med den oprindelige hovedbygning

Vi er gået til opgaven med stor respekt for den eksisterende hovedbygning. I arkiverne kan vi se hvordan arkitekten Poul Holsøe, som blev eksponent for den nyklassicistiske arkitektur, skitserede sig frem til det stramme udtryk gennem øvelser med mere romantisk stil. Det er utrolig interessant, at han måse med denne bygning for alvor blev 'nyklassicist'. På denne måde spiller hovedbygningen en væsentlig rolle også i en arkitekturhistorisk sammenhæng. 

Den oprindelige stil er vores rettesnor, når vi ændrer på husets funktion. Den magi og tidsånd der findes på stedet i dag, gør vi alt for at bevare og videreføre. Hovedbygningen skal i fremtiden rumme 7 boliger og er tegnet som én. De værdier som kendetegner stilen, vil fortsat være at finde - den spatiøse hall, facadernes proportioner, stuerne og dørene. Her ændres ikke markant i materialeholdning og facadeudtryk. Vi låner af det katalog, som findes i dag, når vi tilføjer nyt. Ved at være tro mod oprindelige principper og både tilføje og tilbageføre, mener vi det bliver lidt af en genfødsel for hovedbygningen. 

"Vi vil skabe længer som er nutidige, men som også opleves sammenhængende med hovedbygningen og portnerboligen. Vores vision er at fastholde den fortælleværdi, magi og tidsånd hovedbygningen har, og lade den spille hovedrollen i en ny familie af huse."

Segment
Boliger
Bofællesskaber
Type
Konvertering
Nybyggeri
Ombygning
Renovering
År start
2019 -
Bygherre
MT Højgaard
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
1:1 Landskab
Ingeniør
Spangenberg & Madsen
Størrelse
2.500 m2
Ydelser
dispositionsforslag
idekatalog
myndighedsprojekt
projektering
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon