• Ved Griggastemma i Bergen, Norge har Mangor & Nagel Arkitekter udarbejdet udredning, masterplan og byudviklingsprogram for 80.000 kvm bolig, erhverv og handel

GRIGGASTEMMA

Ved Griggastemma i Bergen, Norge har Mangor & Nagel Arkitekter udarbejdet udredning, masterplan og byudviklingsprogram for 80.000 kvm bolig, erhverv og handel centreret omkring områdets fremtidige letbaneforbindelse til Bergens centrum.

GRIGGASTEMMAS MANGE MULIGHEDER 

Forundersøgelsen omkring søen Griggastemma er et ambitiøst og attraktivt byudviklingsprogram, som vi har udarbejdet for Axer Eiendom. Projektet er baseret på den fremtidige letbane-rute, der skal bygges langs Griggastemma, og som forbinder bydelen Åsane med centrum af Bergen. En stor del af opgaven har været at undersøge, hvilken placering af letbaneholdepladserne der giver de bedst mulige betingelser for byudviklingen. Vores anbefaling blev vedtaget politisk i marts 2021, og arbejdet med lokalplanen er nu begyndt.

FUNKTION OG TÆTHED 

Området nord for Griggastemma har potentialet til at blive et knudepunkt for hele området. Vi skaber et nyt infrastrukturelt knudepunkt ved at forbinde de kommende letbanestop i øst med busstoppesteder langs Ervikveien og Ternesveien. I forbindelse med det nye kollektive knudepunkt skabes en ny byklynge med et finmasket gadenetværk, nyt butiksliv og attraktive byrum.  

Langs letbanelinjen og motorvejen mod øst placeres højere bygninger, der løser områdets støjudfordringer. Bygningerne fungerer som områdets rygrad, hvor arkitekturen hjælper med at nedbryde områdets store skala til det menneskelige. 

Området langs den østlige kant af Griggastemma får en mere rekreativ karakter med store frodige gårde omgivet af små bygninger, der naturligt bosætter sig i landskabet.

GRØNNE STRUKTURER OG BYRUM 

Den grønne struktur langs det nye område er forbundet via en rekreativ sløjfe omkring Griggastemma. Denne uformelle stiforbindelse byder på varierede naturoplevelser langs vandspejlet, skoven og gennem kvarterer mellem husene og over forskellige byrum. Området skaber forbindelse til de omkringliggende kvarterer ved hjælp af lokale byrum med forskellige identiteter. 
 

Segment
Boliger
Erhverv
Kultur
Hoteller
Type
Nybyggeri
År start
2020 -
Bygherre
Axer Eiendom AS
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Størrelse
80.000 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
bæredygtighed
designmanual
forprojekt
idekatalog
landskabsarkitektrådgivning
programmering
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon