SØNDRE KYST

På Søndre Havn i Køge skal der opføres et nyt bykvarter, der i alt omfatter fem karréer med samlet 500 bæredygtige boliger med moderne boformer. 

PensionDanmark og Køge Kyst P/S’ ambitioner er her at skabe en levende, mangfoldig og bæredygtig ny bydel med en høj miljøprofil i særdeles høj arkitektonisk og materialemæssig standard.

Byggefelternes helt særlige placering mellem strand og gammel industrihavn giver nogle fantastiske muligheder for at skabe boliger, der på én gang er både urbane og i tæt kontakt med naturen. 

BÆREDYGTIGE BOLIGER MED UDSIGT TIL STRANDENG

Det samlede projekt er tegnet af henholdsvis Mangor & Nagel Arkitekter i samarbejde med Tegnestuen LOKAL og Tegnestuen Vandkunsten. 

Mangor & Nagel har fået tildelt den sydlige del af det nye kvarter, hvor 300 bæredygtige boliger opføres fordelt på 3 boligkarréer beliggende i første række til områdets naturskønne strandeng. 

I stueetagen etableres der udadvendte boligfællesskabsfunktioner samt ca. 1.000 m² detail og erhverv. I den 10.000 m² store kælder etableres der bl.a. parkering. 

Udformning af gårdrum og grønne kiler varetages af Mangor & Nagel og PLAN+LANDSKAB, mens SLA Arkitekter varetager engkantzone og bygader. 

For at sikre at kvarterets sydlige del har en stærk arkitektonisk, materialemæssig og bymæssig sammenhæng til den nordlige del, udformes både bygninger og byrum i et tæt samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten, der står bag kvarterets to resterende karréer og tilhørende byrum. 

DGNB-CERTIFICERING GULD 

De fem byggefelter bliver alle DGNB certificeret i kategorien guld. Bæredygtighed er tænkt bredt ind i alle aspekter af projektet – fra biodiversitet og cirkulær økonomi til opfyldelse af udvalgte FN verdensmål. 
 

Segment
Boliger
Erhverv
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År start
2019 -
Bygherre
PensionDanmark, Køge Kyst P/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S, Tegnestuen Lokal
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN+LANDSKAB, SLA Arkitekter
Ingeniør
OJ Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør
Enemærke & Petersen A/S
Størrelse
45.000 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon