• Mangot & Nagel Arkitekters bud på nye boliger i Bryn ved Oslo, Norge

BRYN

Bryn, der er et af Oslos ambitiøse transformations- og byudviklingsområder, ligger ved Alna-floden, hvor den løber ud i den elv, der skabte grundlaget for industrialiseringen af området i det 19. århundrede. Bryn-området har bevaret sin ”rå” atmosfære, der nu gør det til et spændende område i hurtig forvandling.

Mangor & Nagel Arkitekter deltog i en indbudt konkurrence for VEDAL Project A/S om at tegne op imod 30.000 kvm bolig og erhverv i bydelen. 

VORES VISION 

Med inspiration fra Bryns industrielle historie og med udgangspunkt i områdets eksisterende kvaliteter var det vores ønske at skabe moderne boligbygninger forankret i stedets ånd.

Vores vision var, at boligerne skulle være med til at skabe forandring i området - fra kontor og industriområde til en mere levende og varieret bydel. 

Ved at tilbyde en bred vifte af lejlighedsstørrelser - fra de mindre "smart living" -koncepter til de større og fleksible lejligheder - ville der blive åbnet for en varieret målgruppe af potentielle beboere. 

Vi tror på, at langvarige ejerskaber danner de relationer, der skaber et både levende og trygt kvarter. Fleksible lejligheder skulle derfor medvirke til, at beboerne blev boende i lang tid på trods af skiftende facer i livet.  

Nye byrum og grønne forbindelser skulle herudover give de fremtidige Bryn-beboere en mere attraktiv, bæredygtig og grøn bygningsmasse med etablering af naturlige mødesteder, fælles funktioner og byrum i tæt relation til omgivelserne. 

Generelt baserede vores forslag for Bryn sig på en stærk grøn identitet. Derfor var baghaven og tagterrasserne designet med funktioner og kvaliteter såsom drivhuse og udendørs arealer med et godt mikroklima med ly og god solretning, som beboerne kunne bruge og have adgang til året rund.
 

Segment
Boliger
Erhverv
Type
Nybyggeri
Konkurrence
År start
2020 -
Bygherre
VEDAL Project A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Størrelse
30.000 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
bæredygtighed
designmanual
forprojekt
idekatalog
landskabsarkitektrådgivning
programmering
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon