Fortkaj 1.23 - Hotel Stay

Fortkaj 1.23 er et lejlighedshotel med plads til mennesker i alle aldre: unge og ældre, familier og singler. Bebyggelsen bliver et dynamisk bidrag til det charmerende kvarter Nordhavnen i København. Nordhavnen, der før var et aktivt industriområde, bliver i disse år omdannet til boligområde, men industrihistorien og de klassiske københavner-karréer er stadig et vigtig arkitektonisk udtryk i området.

Arkitektoniske ambitioner

Ambitionen er at gentænke det historiske udtryk i en ny og moderne sammenhæng. Det er intentionen at nedbryde den store skala fra industrien og indføre karréstrukturen, så der bliver skabt menneskevenlige rum og attraktive moderne boliger. Oplevelsen af skalaen bliver opnået ved at integrere en høj grad af arkitektonisk detaljering, der fanger øjet og giver bebyggelsen varierede udtryk fx ved karnapperne, der skyder sig ud og ved de indeliggende altaner, der tilsammen skaber et spil i facaden.

Indre og ydre rum glider sammen

Bygningen har to portåbninger, der spænder over to etager, er differentierede og er med til at give et hierarki over adgangsveje. De store porte åbner bebyggelsen op for offentligheden og trækker gaden med ind igennem gårdrummet. Facaden, i forbindelse med offentlige funktioner ud mod havnemiljøet, udføres med store glaspartier, så det indre og ydre let glider sammen. Porthullet mod Redmolen er fremhævet ved en æstetisk udformet trappe-rampe (trampe), der både bruges som gennemgang, ophold og er med til at trække havnemiljøet ind i gårdrummet via vandspejlets refleksioner. Det har været vigtigt, at skabe en facade der genererer liv og tryghed til gaderummet.

Teglsten og taghaver

Bygningen er i teglsten i changerende rødbrunlige nuancer, som fremhæver bygningens soliditet og spiller sammen med det lette bronzeanodiseret værn på altaner og taghaverne. Tagfladerne bliver begrønnet eller bliver taghaver. Den fælles taghave mod sydvest og de private taghaver er tænkt med nyttehaver i plantekummer, hvor beboerne selv kan dyrke deres grøntsager.

Moderne lejligheder i nordisk arkitektur

Alle lejligheder er gennemlyste med generøse vinduespartier fra gulv, for at opnå et optimalt indeklima med dagslys fra facaden og dybt ind i rummene, samt at sikre udsynet til gade- og havnemiljøet. Alle lejligheder har adgang til private uderum fx terrasser, altaner og taghaver. Ambitionen er at skabe en spændende, moderne og nordisk inspireret ramme for gæsternes hverdag med materialer i høj kvalitet, der passer godt sammen med denne unikke beliggenhed og miljøet lige uden for vinduerne.

Segment
Boliger
Plan + landskab
Hoteller
Type
Nybyggeri
År
2017
Bygherre
P/S Ejendomsselskabet Fortkaj
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Entreprenør
Byggeselskabet Paulsen A/S
Størrelse
6.625 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
dispositionsforslag
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
programmering
projektering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon