Den Grønne Fatning

I Herlev er det nye boligområde, der hedder Den Grønne Fatning, planlagt lige ved Ringvejen. Den Grønne Fatning rummer forskellige boligbygninger med en bred variation af lejligheder. Mellem bygningerne er spændende landskabelige byrum. Bygningerne er varierede både i højde og facadeudtryk, så der bliver skabt det rart og relaterbart byrum omkring bygningerne.

Lejligheder til at være sammen i

Lejlighederne i projektet varier fra små ungdomsboliger til femværelseslejligheder, som kan rumme familier. Lejlighederne har det til fælles at de alle er lyse og rare at opholde sig. Lejlighedernes hjerte er køkkenet, der ligger i forbindelse med opholdsrum, så der er basis for fællesskab, socialt samvær og til at være sammen både før, under og efter måltiderne.  Alle lejligheder har adgang til altaner eller tagterrasser, så der er mulighed for at komme lidt udenfor i lys og luft, selvom man er hjemme.

Karakterfulde grønne gårdrum

Friarealerne mellem husene har forskellige landskabelige træk. Mod fortove og veje er valgt grønne elementer og træk, der understreger det stringente kvadratiske formsprog i bygningerne. Helt modsat er der i gårdrummene mellem bygningerne valgt bløde former, som er i kontrast til stringensen i bygningerne.  De fire gårdrum har udgangspunkt i fire forskellige klassiske danske landskabstypologier: Heden, overdrevet, strandengen, overdrevet og fælleden. Forskelligheden mellem de forskellige gårdrum betyder, at de små enheder får hver sin karakter og sit særkende. Derudover er der integreret en løsning for lokal afledning af regnvand i landskabsplanen.

 

Segment
Boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År start
2014 -
Bygherre
ELF Development
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Nordconsult Wessberg A/S
Entreprenør
Enemærke og Petersen A/S
Størrelse
27.000 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
dispositionsforslag
fagtilsyn
forprojekt
hovedprojekt
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
programmering
projektering
projekteringsledelse
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon