Farum Hovedgade

Den nye bebyggelse ligger centralt på Farum Hovedgade og er beregnet til både bolig og erhverv. Projektet forventes at stå klar til indflytning i 2021.

Arkitekturen

Selve bygningen er udformet som en længebygning i tre etager, hvoraf den øverste etage er udformet som ”københavnertag”. Herved opnår bygningen et karakteristisk tværsnit, fortolker og indskriver sig i den omgivende byggeskik. Bygningens karakteristiske ”L-form” optager hovedretningen fra Farum Hovedgade, accentuerer hjørnet og nordsiden af parkeringstorvet, hvor bygningen knækker nogle få grader. 

Erhverv skaber en levende og aktiv stueetage

Hele stueetagen er disponeret til butikker og erhverv – to mindre butikker i bygningens afslutning mod hhv. nord og vest – og et større lejemål i det attraktivt beliggende hjørne mod syd, som tænkes indrettet som restaurant. I forbindelse med indgangene til butikkerne og de øvrige publikumsorienterede funktioner i stueetagen udlægges der torvearealer til bl.a. udstilling af varer, udeservering og lignende, som er med til at skabe en livlig og aktiv stueetage.

Materialevalg og udtryk

Facaderne udføres i murværk med teglsten i røde nuancer og for at styrke helheden i anlægget forventes samme sten anvendt i dagligvarebutikkens facader. I arbejdet med facaderne er der tilstræbt ro og helhed i facadebilledet for at understrege det karakteristiske bygningssnit, men samtidig poesi i balancen mellem tyngden i murværket og forskydninger i vindueshuller, som sammen med ”letheden” i underetagen med butikkerne understreger bygningens horisontalitet.

Landskabet

Den nye bebyggelse opdeler grunden i en fin balance mellem et offentlig tilgængeligt rum med torvearealet, butikskantzonen og parkeringspladserne samt arealet mod Farum Hovedgade og muliggør et mere privat og beplantet gårdrum med gode opholdsmuligheder for beboerne.

Segment
Boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År start
2019 -
Bygherre
KORF Ejendomme
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel
Landskab
PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
AFM Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør
HHM A/S
Størrelse
2.149 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
dispositionsforslag
forprojekt
hovedprojekt
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
projektering
projekteringsledelse
skitsering
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon