• Mangor & Nagel Holbæk Have
  • Mangor & Nagel Holbæk Have
  • Mangor & Nagel Holbæk Have
  • Mangor & Nagel Holbæk Have
  • Mangor & Nagel Holbæk Have
  • Mangor & Nagel Holbæk Have
  • Mangor & Nagel Holbæk Have

Holbæk Have

På en smuk placeret grund med udsigt til både byen og naturen har vi tegnet et spændende nyt boligområde, der på inspirerende vis bryder med den omgivende bebyggelsesstruktur i Holbæk.

Intentionen er at flette landskabet og bygningerne sammen og skabe en oplevelse i området. Bygningsstrukturen og bygningsdesignet iscenesætter landskabet:

Den store fælled, der strækker sig fra kanten af Holbæk Have til Isefjorden grænser op til Holbæk Have. Kigger du mod Holbæk, vil du blive budt velkommen til byen af to markante, venlige bygninger, der står på hver sin side af en frodig grøn kile, hvor et slynget forløb af stier, vandrender og frugttræer forbinder byen og fælleden.

Gode erfaringer giver værdi til projektet

Grundideen er at bryde med den måde, som de omgivende bygninger er struktureret på. Inspirationen til de nye boliger er en organisk groet struktur. Den atypiske bebyggelsesstruktur giver mulighed for at få skabt en variation på facaden etablere boliger, som de alle får optimalt dagslys og en god udsigt enten til byen, det grønne byrum eller fælleden.

Natur og bypuls

I stedet for den bebyggelsesstruktur med lige stænger af fireetagers boligbyggerier med store grønne plæner imellem, er variation et nøgleord. Mod byen er boligerne lave og helt atypisk er afslutningen mod den store fælled høje byggerier på hhv. fem og ti etager.

De høje bygninger bliver en byport, der byder velkommen og kontrasten mellem bygningernes vertikale udtryk og den omgivende natur vil fremhæve landskabet, byggeriet skal være i en skala, som skaber nogle gode uderum, som både beboerne og borgerne i Holbæk får glæde af.

Variation er nøgleordet

Sigtet med boligerne er at få en bred og varieret beboersammensætning, så området bliver attraktivt for mange forskellige mennesker. Det afspejler sig bl.a. i en stor variation i boligtyperne, så beboersammensætningen bliver blandet, så området får unge beboere, der er i deres første hjem, store og små familier og plads til ældre medborgere.

Den brede beboersammensætning betyder også, at det bliver et område, hvor der er liv både i dagtimerne, morgen og aften.

Segment
Boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År
2022
Bygherre
Domea og Daurehøj Erhvervsbyg
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
COWI
Størrelse
12.500 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon