• Mangor & Nagel, Kanalporten, Nybygget boliger i klassisk karrébebyggelse
  • Mangor & Nagel, Kanalporten, Bygningen fremstår enkel og solid med altaner
  • Mangor & Nagel, Kanalporten, Udsigt til kanalen fra lejlighedernes opholdsrum og altaner samt udsigt til grønt byrum og natur
  • Mangor & Nagel, Kanalporten, Facaden i sorte, blanke teglsten er i smuk kontrast til nanobebyggelsen

Kanalporten

Afsæt i klassisk karrébebyggelse

Boligerne i Kanalporten er placeret og udformet med afsæt i en klassisk karrébebyggelse. Bygningen er enkel og solid. Forskudt på den sorte facade er placeret lette altaner. Vinduessætningen afspejler boligernes orientering, med primære opholdsrum mod kanalen i vest og værelser mod gården i øst. De sorte, blanke og changerende hårdtbrændte teglsten på facaden er i skarp kontrast til nabobyggeriet Ved Kanalens hvide pudsede facader.

Roligt modspil med nabobebyggelsen

Bygningens enkle, skarptskårne udtryk giver et roligt modspil til nabobygningens fac­etterede facader. Det skaber et varieret og diverst byrum, som er en oplevelse af opholde sig i. Byggeriet opføres i Lavenergiklasse 2015.

Segment
Boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År
2016
Bygherre
Resireal Cphresi Ørestad P/S
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Peter Lind A/S og Orbicon A/S
Størrelse
9.500 m2
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon