• Mangor & Nagel, Købmandsgården og Porthusene, Visualiering af ny bebyggelsen i Bagsværd, Natbillede
  • Mangor & Nagel, Købmandsgården og Porthusene, Visualiering af gårdrum i den nye bydel Solhusene mellem Købmandsgården og Porthuset

Købmandsgården og Porthuset

Nye boliger i Bagsværd

Ny bebyggelse i tidligere erhvervskvarter i den centrale del af Bagsværd. Bebyggelsen er første etape af den nye bydel Solhusene, der vil bestå af blandet boligbebyggelse og detailhandel.

Menneskevenlige rum og attraktive boliger

Ambitionen er, at skabe en samlende bebyggelse i det forhenværende industriområde og indføre karréstrukturen, hvor der skabes menneskevenlige rum og attraktive moderne familieboliger. Den klassiske karrébebyggelse gentænkes i en ny og moderne sammenhæng og skalaen bearbejdes ved at integrere en høj grad af arkitektonisk detaljering, der fanger øjet og giver bebyggelsen varierede oplevelser. Bygningerne bliver opført forskudt i 5,7 og 10 etager.

Porthuset og Købmandsgården

Bebyggelsen er disponeret som to bebyggelser med hver sin udformning; Porthuset i syd med sin kvadratiske form, der lukker sig omkring et mindre, intimt gårdrum. Købmandsgården mod nord er en delvist åben karré med en stor åbning orienteret mod syd, der lukker lys ned i det hævede gårdrum. Som et gennemgående arkitektonisk princip optrappes bebyggelsen mod nord, for at lukke så meget dagslys ind i gårdrummene som muligt. Store portåbninger signalerer åbenhed udadtil og sikrer gode sivemuligheder for beboerne og offentligheden på kryds og tværs af bebyggelsen. Bygningernes højde forskyder sig over flere etager via skår i bebyggelsen, hvilket medvirker til at nedbryde den kompakte karréstruktur og skabe god udsigt og dagslysforhold for lejlighederne.

Lejlighederne

Lejlighederne henvender sig til både unge og ældre, par og familier og består af 2 til 5 værelses lyse, moderne lejligheder i varierende størrelser fra ca. 75 m² -133 m² med store altaner eller små haver til alle lejligheder og parkeringspladser i P-kælderen. I Købmandsgården omfatter 83 boliger, heraf 4 ungdomsboliger, samt dagligvarebutik i stueetagen. Porthuset 71 boliger.

Gårdrummene

I begge bebyggelser udføres hævede gårdrum. Adgangen sker enten via trapper/elevator gennem portåbningerne eller via en direkte vertikal forbindelse ned til p-kælderen, gennem trappekerne med elevator. I gårdrummene, der også er åbne for offentligheden, etableres private, intime haver ud for de enkelte lejligheder samt fælles opholds- og legeområder.

Segment
Boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År start
2017 -
Opgave
KØBMANDSGÅRDEN OG PORTHUSET
Bygherre
DADES A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel
Landskab
PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen
Entreprenør
DADES A/S
Størrelse
17.200 m2
Byggesum
272,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
dispositionsforslag
forprojekt
hovedprojekt
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
programmering
projektering
projekteringsledelse

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon