• Mangor & Nagel, Sandkaj 1.05, Grønne private terrasser ud til den flotte promenade
  • Mangor & Nagel, Sandkaj 1.05, Nybygget boliger på kajkanten med smuk facade til kanalen
  • Mangor & Nagel, Sandkaj 1.05, Store galspartier, der vender ud mod vandet og give lys og udsigt
  • Mangor & Nagel, Sandkaj 1.05, Smukt køkken i nybygget smuk arkitektur
  • Mangor & Nagel, Sandkaj 1.05, Gårdrum i den nybyggede karré med grønne tage

Sandkaj 1.05

På Sandkaj i Københavns Nordhavn med kajkanten og vandet på den ene side og en af Nordhavns fine lommeparker på den anden side hilser et unikt og smukt byggeri i rødlige mursten velkommen til Århusgadekvarteret. Huset med dets nicher, indeliggende altaner, lyse felter, spring i højder og facader samt individuelle trapper til kantzoner, bidrager til livet og den arkitektoniske variation i området.

Et smukt bidrag til den arkitektoniske variation

Intentionen i byplanen for Nordhavn er, at bebyggelsen i området skal ligge i forskudte felter, så der opstår hyggelige byrum mellem bygningerne. Sandkaj 1.05 forholder sig meget konkret til dette, da bygningens to portåbninger, som er forskudte i forhold til hinanden, forstærker og understøtter byplanens intentioner. De store portåbninger tillader et kig ind i gården, hvilket skaber en sammenhæng mellem Sandkaj, som er Århusgadekvarterets hovedpromenade med rekreative tilbud og det skærmede mere private gårdrum.

En venlig og imødekommende bygning

For at bygningen ikke skal virke for voldsom, er den opdelt i sektioner i forskellige højder og materialeudtryk. De enkelte sektioner trykkes ned og åbner sig mod nord-vest og forholder
sig skalamæssigt til de eksisterende bygninger samt danner front
mod Sandkaj. Bygningen er højest mod Sandkaj og vandet og falder i højde mod lommeparken i nordvest. Det betyder, at bygningen virker venlig og imødekommende mod parken. Samtidig betyder skalaspringet, at eftermiddagssolens stråler skinner ind i gården. Udover den hyggelige gård har bygningen to taghaver, hvor der er en fantastisk udsigt til indre by, det gamle Århusgadekvarter, Østerbro, FN-byen og på en klar dag Malmø.

Lyse lejligheder med mange muligheder

Bebyggelsen rummer 65 lejligheder på to-fem værelser. Lejlighederne er gennemlyste med lange kig gennem rummene. Badeværelser og køkkener er samlet centralt i en kerne omkring trappeopgangene. Det betyder, at de primære opholdsrum ligger mod bygningens facader og dermed får masser af dagslys. Altanerne virker lette i deres arkitektoniske udtryk med hvide rammer og indspændt glasværn, samtidig er de delvist indeliggende, hvilket tilgodeser både udsynet og giver privatliv.

 

Segment
Boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År start
2013 -
Bygherre
Stubkjær Invest A/S
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Entreprenør
NRE
Andre aktører
Bygherrerådgiver: Rambøll A/S
Størrelse
6.400 m2
Byggesum
80,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
dispositionsforslag
forprojekt
hovedprojekt
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon