• Mangor & Nagel, Bryggerivej 1-3, Nybyggeri i Nyborg med historiske præg

Bryggerivej 1-3

Kommende boligprojekt for BoStad centralt i Nyborg

På en attraktiv placering i Nyborg er BoStad og vi i Mangor & Nagel i gang med at udvikle et nyt, spændende boligprojekt. I nybyggeriet på Bryggerivej 1-3, opføres næsten 50 nye boliger og parkeringspladser, samt et mindre lejemål til erhvervsudlejning.

Efter en grundig teknisk og funktionsmæssig gennemgang og analyse, er det klart at de nuværende bygninger desværre både er utidssvarende og saneringsmodne og derfor må rives ned.

Beliggenheden, lige i mødet med den centrale bymidte og overfor det kommende sundhedshus, giver mulighed for at et nyt byggeri kan danne et markant og imødekommende motiv, der leder folk ind mod Nyborg.

Nyborg er en gammel kongeby med bevaret bymur og byporte og vi får med vores nybyggeri skabt en fornemmelse af at køre ind i byen gennem tårnet på den ene side og vores bygning på den anden side, som er i tråd med de gamle bymure og byporte samt Nyborgs historiske præg.

Det nye byggeri udformes så det modtager besøgende med en facade der er let drejet i forhold til Storebæltsvej. Dette giver mulighed for at etablere en lille grøn plads og små private haver foran byggeriet og de nederste boliger. Et tema der også kendes fra de nuværende naboejendomme på den anden side af Storebæltsvej.

På den måde danner den nye bygning en fin skalamæssig overgang fra det omgivende, åbne landskab til byen Nyborg. Den lette vinkling af bygningen, leder borgere ind mod byen og skaber en bymæssig karakter, der samtidig skaleres til mødet med nabobyggeriet og den lavere, centrale del af Nyborg.

Kommer der et ny sundhedshus på modsatte side af Storebæltsvej, vil erhvervslejemålet blive en attraktiv placering for at drive et apotek, eller anden sundhedsrelateret, privat virksomhed.

Boligernes arkitektoniske udformning

Boligerne bliver mindre boliger på 2, 3 og 4 værelser og der efterstræbes et attraktivt forhold mellem brutto m2 og reelle bolig m2.

Fra de øverste par etager vil boligerne få mulighed for et meget spektakulært syn ud over Nyborg Fjord og på den modsatte side mod det åbne landskab og Storebælt.

Byggeriet tænkes disponeret så alle boliger bliver gennemlyste og får en optimal indretning med en god fordeling mellem opholdsrum og værelser.

Materialemæssigt planlægges med gedigne materialer som teglsten, zink og lærketræ, således at bygningen kan fremstå smukt ved aflevering og patinere med ynde og dermed lægge sig op ad den kvalitet og byggeskik, der typisk findes i store dele af Nyborg i dag.

Det arkitektoniske formsprog bliver moderne, men med respekt for traditioner og materialer. Bygningsvolumenet skaleres så det møder byen og naboen i samme skala og samtidigt fastholder den markante karakter, der også i dag findes på grundens nuværende byggeri.

Der arbejdes med et stærkt gavlmotiv og en markant tagform, der giver mulighed for at underdele bygningen skalamæssigt og sætte arkitekturens klassiske elementer som base, krop og tag i spil og gå i dialog med betragteren.

Segment
Boliger
Type
Nybyggeri
År start
2021 -
Bygherre
BoStad
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Størrelse
4.000 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
dispositionsforslag
forprojekt
hovedprojekt
skitsering
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon