Frederiks Have

På Lundebjergvej 4 i Frederikssund har Mangor & Nagel tegnet en ny etageboligbebyggelse udført i et tæt samarbejde mellem rådgivere, bygherre og entreprenør. 

Bebyggelsen der ligger både smukt og bynært er opført som to etageboligblokke med svalegang i henholdsvis 3 og 4 etager samt 4 og 5 etager og indeholder i alt 57 boliger. Der er elevator i alle opgange.

Boligblokkene vender ”ryggen” mod J.F. Willumsens Vej og Kocksvej. Herved skabes et beskyttet og intimt gårdmiljø mod Lundebjergvej med optimale solforhold for alle boliger og naboer. Det er også herfra, der er adgang til bebyggelsen samt er anlagt parkering der indrammet af træer og buske byder beboere og besøgende velkommen. 

ARKITEKTUR

Det overordnede arkitektoniske greb er et motiv med en grøn karakter; begrønnede altangange, et grønt ankomstareal med træer og buske og et grønt parkrum mod sydvest. Dette bibringer bebyggelsen intimitet og byder velkommen. 

BYGNINGSVOLUMEN

Bygningsvolumenerne er skaleret ved at underinddele i mindre sektioner, som forskyder sig i forhold til hinanden. Bygningens højeste punkt på 5 etager er placeret ved adgangen mod Lundebjergvej og centrum af byen. Det trapper derefter delvist ned til 3-4 etager ud mod J.F. Willumsens Vej og villaområdet mod nord. 

Fra J.F. Willumsens Vej kan bebyggelsen betragtes som en trappe op mod det omkringliggende byggeri, der potentielt vil blive op til 14 etager, og bebyggelsen bidrager dermed til at skabe en harmonisk sammenhæng i området.

BOLIGERNE 

Bebyggelsen rummer en variation af 2 - 3-værelses boliger. Alle boliger er gennemlyste, rumlige, møblerbare og har enten altan eller privat have i stueplan. De delvist begrønnede altangange sikrer god, social kontakt mellem beboerne; her mødes man spontant og kan få en lille snak.
 
Til hver bolig hører et depotrum, som er etableret i kælderen under den ene boligblok. Bygningerne fremstår med facader i blødstrøgne, rødlige teglsten med tage i sort tagpap. 
 

Segment
Boliger
Type
Nybyggeri
År
2021
Bygherre
Lundebjergvej 4 ApS v. Core Proporties
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
DHL
Ingeniør
Wissenberg A/S
Entreprenør
Adserballe & Knudsen A/S
Ydelser
arkitektrådgivning
dispositionsforslag
forprojekt
hovedprojekt
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon