Fyrkanten i Høje Taastrup City

I samarbejde med Balder står Mangor og Nagel Arkitekter bag 2 markante byggerier i det nye byudviklingsområde, Høje Taastrup City. Byudviklingsprojektet er med til at løfte trygheden og mangfoldigheden i lokalområdet i det stationsnære Høje Taastrup. Den nye bebyggelsesplan er bevidst udarbejdet ud fra et ønske om at skabe en mere sammenhængende og tæt bystruktur og tager afsæt i de kvaliteter, der allerede findes i området.

Mangor & Nagel opfører to bebyggelser, der i koncept og arkitektonisk udtryk bygger videre på nogle af de eksisterende kvaliteter, som der er i den nære kontekst samt en forståelse og indarbejdning af de visioner og ambitioner, som Høje Taastrup kommune har for hele området jf. lokalplan/rammelokalplan og designguide for arkitektur, bebyggelse og infrastruktur.

 ”Vi har i Mangor og Nagel haft fokus på at lade de intentioner og tanker der ligger i Rammelokalplan komme til udtryk i vores nye byggerier. Samtidig har vi været inspireret af de kvaliteter der ligger i de enkelte byggefelters placering i den samlede masterplan”.  

Fyrkanten - Et smukt og karakterstærkt hjørnehus

Fyrkanten har en enestående beliggenhed i arealdisponeringen af Høje Taastrup C. Bygningen er placeret på hjørnet af den nye byplan og i samspil med en række parkhuse, der danner kant ud til den store og rekreative bypark. Beliggenheden, der giver byggeriet ikke mindre end 2 hele facader med direkte front mod den nye Bypark, tilføjer bebyggelsen store kvaliteter og herligheder i form af stort udsyn, gode daglysforhold og nærhed til hele området herunder både parken, de øvrige bebyggelser og det kommende rådhus.

Skitseforslaget tegner overordnet en homogen bygning, der særligt markerer sig på hjørnerne og skaber en smuk hjørnefigur i serien af parkhuse mod byparken. I byggeriet har Mangor & Nagel arbejdet bevidst med forskellige bygningshøjder, variation i facaderne og brug af mønster murværk og murværksdetaljer. Forskydninger og veldesignede altaner samt en smuk pallette af materialer, der tilsammen skaber en egenidentitet og karakter for hjørnebygningen Fyrkanten.

Det arkitektoniske udtryk

Hjørnehuset fremstår ensartet og homogent med to gennemgående materialer; en brændt og varieret rød mursten med en lys fuge samt en vogngrøn farve til vinduer, altaner, balustre og inddækninger.

Variationen og markeringen af forskellige bygningsdele sker igennem bearbejdningen af de to materialer. 
For eksempel markeres stueetagen med erhverv med en detaljering af mønster murværk, hvor hver anden mursten træder frem i facaden og skaber et smukt relief henover hele erhvervsfacaden. Den samme bearbejdning med fremrykning af ét vandret murstenskifte sker graduerende op af facaden og understreger de overliggende boligetager.
Den lyse fuge samt den vogngrønne farve fremhæver de brændte nuancer i mursten og skaber en fin og raffineret farvepallette med røde og grønne toner. En farveholdning der leder tanken hen på de gamle københavnerejendomme og den tidlige industrialiserings arkitektur, der oftest blev skabt ved brug af enkle og præcist designede arkitektoniske virkemidler.

Overordnet fremstår bygningen harmonisk og interessant med en detaljering og variation der imødekommer den menneskelige skala, med mindre markeringer i materialerne og med mindre forskydninger og etagespring i facaden.  
 

 

Segment
Boliger
Type
Nybyggeri
År start
2022 -
Bygherre
Balder
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
AB Clausen, SINUZ, Gert Carstensen A/S
Andre aktører
Ecolab, DGNB-Konsulent
Størrelse
9.500 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
bæredygtighed
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon