• Mangor & Nagel, Nybyggede rækkehuse i Høje Taastrup C, Visualisering af facader
  • Mangor & Nagel, Nye lejligheder i Høje Taastrup C

Høje Taastrup C - Rækkehuse og Lejligheder

På byggefelterne A09, A11, A14 og A16 i det nye byudviklingsområde Høje Taastrup C har Mangor & Nagel, i samarbejde med WE Architecture, udviklet en ny boligbebyggelse med i alt 106 ejerboliger for REKA GROUP.

Det nye byudviklingsområde Høje Taastrup C skal medvirke til at løfte trygheden og mangfoldigheden i lokalområdet i det stationsnære Høje-Taastrup, og bebyggelsesplanen for området er bevidst udarbejdet ud fra et ønske om at skabe en mere sammenhængende og tæt bystruktur og tager afsæt i de kvaliteter, der allerede findes i området.

Projektet overordnet

Boligerne opføres på 4 matrikler. Matriklerne indgår som en del af 4 storparceller, der tilsammen udgør Delområde 1.
På hver storparcel opføres desuden et punkthus på egen matrikel. Punkthusene opføres af anden bygherre og indgår ikke i dette projekt.

De 106 velindrettede boliger er fordelt på 64 rækkehuse og 42 lejligheder, fordelt på 6 forskellige boligtyper. Boligerne varierer i størrelse
fra 75 til 120 m².

Boligerne

Boligerne opføres hovedsageligt i to etager, enkelte i tre etager. De bygninger, der opføres i tre etager er placeret i enderne af rækkerne, for at møde den omkringliggende højere bebyggelse og skabe sammenhæng.
I de forskellige boligrækker varierer bebyggelseshøjden og facaderne er udført forskudt i forhold til hinanden. Dette skaber både spil og variation i byggeriet, og de forskudte facader medvirker til at skabe privathed i de enkelte boliger.

Bebyggelsen fremstår hovedsageligt i tegl, mens gavlene enkelte steder har mindre felter i træbeklædning. Teglen har et horisontalt recesmønster, der løber som bånd i stueetagen.

På hver storparcel bygges rækkehusene i samme farve, men fra hver storparcel varieres tonerne. Dette skaber sammenhørighed og karakter på den enkelte storparcel. Samtidig er de fire udvalgte teglfarver afstemt således at byggeriet fremstår harmonisk.

Haver, Altaner og tagterrasser

Til alle boliger er der enten en privat have eller en altan. Enkelte typer har også en tagterrasse. Altanerne udføres med balustre og tagterrassen udføres med værn i glas.
Alle haverne er opdelt med hegn og hæk. Til hver bolig opføres der et udhus i træ. Udhuse er enten placeret ved forhaven til boligen, eller i fællesområdet inden for samme storparcel som boligen.

Segment
Boliger
Type
Nybyggeri
År start
2020 -
Bygherre
REKA GROUP
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel - en del af AART
Landskab
Landskabsarkitekterne Roskilde A/S
Ingeniør
Dominia A/S
Entreprenør
Adsbøll Entreprise A/S)
Andre aktører
WE Architecture som underrådgiver til M&N
Størrelse
10.500 m2
Byggesum
135,0 mio. kr.
Ydelser
projekteringsledelse
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon