• Mangor & Nagel, Taastrup Torv, Nybygget erhverv, der skaber smukt samspil mellem by og bygninger

Taastrup Torv

Området omkring Taastrup Station har med omdannelsen af Taastrup Hovedgade og Axeltorv oplevet et arkitektonisk og bymæssigt løft, der har gjort stedet til et centrum for handel og byliv. Butiksarealerne langs banevolden er bygningens base, udspændt mellem baneterrænet og byen. I et kontinuerligt træk vokser bygningen op fra vest ved de gamle kolonihavegrunde og når byens skala ved Taastrup Hovedgade.

Et smukt samspil mellem by og bygninger

Butikscentret består af fire bygninger. Tre af bygningerne bindes sammen af et boligkompleks, mens den fjerde bygning, rummer en café og er en selvstændig pavillon. Bebyggelsen danner et bytorv, der understreges af boligetagernes tre-etages facade mod hovedgadens handelsstrøg. Butiksfacaderne i stueplan mod Taastrup Hovedgade, torvet og Vesterparken er åbne og transparente. De oplyste butikker kaster i aftentimerne lys ud i de offentlige byrum, som bliver velbelyste og dermed trygge arealer at færdes i.

Segment
Erhverv
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År
2013
Bygherre
Sophienberg Ejendomsudvikling
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Rambøll Danmark A/S
Størrelse
11.000 m2
Byggesum
160,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon