Regionsgården Hillerød

Mangor & Nagel har for Region Hovedstaden udarbejdet en designmanual for ombygning af Regionsgården i Hillerød, der er beliggende i de bygninger, der tidligere udgjorde Amtsgården i Hillerød. Regionsgården består af den tidligere amtsgård fra 1970 samt en nyere bygning, opført i starten af 1990'erne. Som supplement til designmanualen er desuden gennemført en ombygning af Blok A.

Regionsgårdens fysiske udvikling

Designmanualen og den ombyggede Blok A skal tilsammen danne model for og sikre kvaliteten af en efterfølgende ombygning af Regionsgårdens øvrige kontorfløje, der skal ombygges til storrumskontorer med tilhørende møde- og opholdsmuligheder.  Ombygningen gennemføres etapevis. Udgangspunktet har været en helhedsplan med titlen "Regionsgårdens fysiske udvikling". 

Nutidig arkitektur og fleksibel indretning

I designmanualen er retningslinjerne for de fremtidige ombygninger fastlagt. Retningslinjerne omfatter materialer, farver og identitetsskabende elementer og resulterer i en frisk og nutidig arkitektur, der både fornyer og understøtter det eksisterende bygningskompleks kvaliteter.

Intentionen har været, at skabe ensartethed i både det fysiske udtryk og i indretningen og samtidig understøtte fleksibilitet, med fokus på det gode arbejdsmiljø. Den nye fleksible indretning muliggør løbende tilpasninger og er skabt med fokus på tværgående arbejdsformer samt effektive og serviceorienterede arbejdsgange.

Et imødekommende hovedkvarter

Regionsgården i Hillerød er dagligt arbejdsplads for 690 ansatte. Regionsgården skal også være mødested for hele Region Hovedstaden og opleves som et åbent og imødekommende hovedkvarter. Regionsgården består af den tidligere amtsgård fra 1970 og en nyere bygning fra starten af 1990’erne.

Segment
Erhverv
Type
Ombygning
År
2017
År start
2015 -
Bygherre
Region Hovedstaden
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Ingeniør
Orbicon
Andre aktører
Kunstnerisk konsulent, Billedkunstner Jes Wind Andersen
Størrelse
1.500 m2
Byggesum
10,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
byggeledelse
designmanual
fagtilsyn
forprojekt
projektering
skitsering
totalrådgivning
udbud

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Maja Matzen

Afdelingschef Roskilde
Arkitekt MAA
Telefon