Hoteller

På hoteller er det vigtigt at være med til at skabe en særlig atmosfære for gæsterne, samtidig med at det er vigtigt at give personalet en god arbejdsplads med effektive flows gennem hele bygningen.