• Mangor & Nagel, Korup Kultur og Idrætscenter, Nybygget multihal og forbindelsesbygning

Korup Kultur og Idrætscenter

Mangor & Nagel fik til opgave at lave en udvidelse og ombygning af Korup Kultur & Idrætscenter. Udgangspunktet for opgaven var at udvide hallen på et areal mod de eksisterende boldbaner.,Den arkitektoniske analyse af område gjorde det dog klart at ved at bygge på en eksisterende p-plads, der virkede som en barriere mellem den eksisterende hal og skolen, ville projektet kunne samle området og nedbryde barriererne mellem de eksisterende funktioner. Derfor blev udgangspunktet at styrke sammenhængen mellem den eksisterende hal og Korup skole. Derudover blev målsætningen at udvikle Koruphallen og dens tilhørende omgivelser til at være samlingssted for kulturelle og sportslige aktiviteter for både lokalområdet og nærmiljøet.

Multifunktionalitet i fokus

Nybyggeriet er en ny idræts-/multihal mellem den eksisterende hal og skolen. Multihallen er et stærkt eksempel på et multifunktionelt byggeri, der kan tilpasses brugernes behov. Hallen kan deles op efter behov med mobile skillevægge. En spændende feature er den mobile springgrav, der er integreret i hallens gulv.

Forbindelser for hele området

Derudover blev opført en ny forbindelsesbygning mellem den eksisterende hal og den nye multihal. Forbindelsesbygningen har en enorm samlende funktion for området. En af hallens vigtige funktioner er et bibliotek med døgnadgang. Biblioteket og området umiddelbart omkring, virker som en foyer for hele området og skaber en symbolsk sammenbinding af den gamle hal, multihallen og skolen. Området som helhed samler nu flere funktioner og er til gavn for en stor række brugere: Eleverne på skolen benytter biblioteksfunktionerne og hallen og hallens øvrige brugere har stor glæde af biblioteket og cafeen mv.

Et tidssvarende sted for udøvelse af idræt

Der er desuden etableret ny forplads og bedre parkeringsmuligheder, hvilket er til glæde for hele anlæggets og skolens brugere. Det nye anlæg er samlet og harmonisk og det binder de forskellige funktioner sammen. Det nye Korup Kultur og Idrætscenter udstråler aktivitet og fremstår som et teknisk, tidssvarende og smukt sted for udøvelse og oplevelse af idræt i det nordvestlige hjørne af Odense.

Segment
Kultur
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År
2013
Bygherre
Odense Kommune
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Størrelse
2.100 m2
Byggesum
25,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
landskabsarkitektrådgivning
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon