Stevnsbadet Svømmehal

Svømmehallen Stevnsbadet er inspireret af områdets mest kendte varetegn, Stevns Klint.
Bygningskroppen rejser sig i en jævn bevægelse op af landskabet og bliver afsluttet med en væg, der leder tankerne hen på den imponerende hvide klint, der strækker sig 17 km langs Stevns. Et simpelt snit i tagfladen åbner bygningen mod landskabet og lader lyset strømme ind. Badegæsterne kan nyde det bølgede landskabs skiftende farver og lys henover året.

Konkurrencevinder

Opgaven med Stevnsbadet blev vundet i en konkurrence. I dommerbetænkningen stod bl.a.: ”Forslaget tager udgangspunkt i Stevns Klint, det bakkede grønne landskab der brat afsluttes i klintens høje, lodrette brudflade. Denne inspiration er med stor konsekvens og dygtighed bearbejdet til et helstøbt arkitektonisk hovedgreb af stor styrke. I modsætning til de andre forslag, der baseres på principperne for standard lagerhaller, så er denne bygnings volumen tilpasset grundens form og danner en fin, skulpturel overgang til den eksisterende sportsshal i nord. Huset vokser i bogstavelig forstand op af græsmarken….”

Segment
Kultur
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År
2012
Bygherre
Stevns Kommune
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Alectia A/S
Andre aktører
Teknologisk Institut
Størrelse
2.000 m2
Byggesum
48,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
landskabsarkitektrådgivning
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon