• Mangor & Nagel, Tinghallen Kongres- og Musikhus
  • Mangor & Nagel, Tinghallen Kongres- og Musikhus
  • Mangor & Nagel, Tinghallen Kongres- og Musikhus
  • Mangor & Nagel, Tinghallen Kongres- og Musikhus
  • Mangor & Nagel, Tinghallen Kongres- og Musikhus

Tinghallen Kongres- og Musikhus

BAGGRUND

Fællesorganisationen Viborg Sport & Event ønsker at tiltrække og afvikle større events indenfor musik, sport, kultur og netværk til gavn og glæde for Viborg Kommunes borgere og gæster fra hele Midtjylland. Det nye Tinghallen er en realisering af dette ønske, som vil kunne danne de fysiske rammer til at understøtte denne målsætning.

Projektet rummer en stor ombygning af den eksisterende Tinghals Kongres- og Musikhus, en ny foyer som sammenkobler funktioner på langs og på tværs af Tingvej samt en ny forplads. 

NY STOR SAL OG GENEREL OPGRADERING

Det primære formål med renoveringen og udvidelsen af Tinghallen er at opgradere de eksisterende faciliteter, så de er mere tidssvarende. 
Opgraderingen af de slidte støttefunktioner omkring salen, som eksempelvis stueetagens loungelokaler, skal bidrage til at skabe mere afvekslende publikumsfaciliteter. De nye faciliteter skal appellere til forskellige gæstesegmenter og få dem til at bruge Tinghallens inden- og udendørsområder mere.

NY LILLE SAL OG FÆLLES FACILITETER

Opførelsen af en ny Lille Sal i tilknytning til Tinghallen vil give en vifte af muligheder. Kapaciteten af de to sale i forskellig størrelse afføder en naturlig fleksibilitet samtidig med, at de to kulturinstitutioner bag de to sale vil få glæde af den fælles kapacitet i funktioner som garderobe, bar, toiletter, kunstnerfaciliteter og administration.

OM- OG UDBYGNING AF FOYER

Den nye foyer, som binder Tinghallen sammen med Stadioncentret og et nyt hotel, og samtidig integrerer den nye Lille Sal, er det nødvendige interne gadeforløb, som skal understøtte de ønskede synergieffekter i området. Foyeren skal sikre et godt flow mellem de forskellige typer af arrangementer, som Viborg Sport og Event udbyder.

UDTRYK

Ønsket fra bygherren har været fokus på optimal funktionalitet, fleksibilitet, effektiv arealudnyttelse og godt håndværk. Det gennemgående udtryk i de nye faciliteter vil være enkelt og rent med betongulve, stavparket på 1. sal samt sorte facade- og dørpartier, som er med til at skabe en ny, prunkløs og tidssvarende æstetik med et gennemført arkitektonisk helhedsindtryk. 
 

Segment
Kultur
Plan + landskab
Type
Konvertering
Nybyggeri
Ombygning
År
2020
Opgave
Arkitektrådgivning
Bygherre
Viborg Kommune
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
ISC A/S
Entreprenør
Dansk Halbyggeri
Størrelse
7.600 m2
Byggesum
62,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon