• Mangor & Nagel, Generationernes Frederiksberg, Visualisering af det grønne gårdrum, der indbyder til fordybelse
  • Mangor & Nagel, Generationernes Frederiksberg, Konkurrenceforslag til at samle plejehjemmet Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub
  • Mangor & Nagel, Generationernes Frederiksberg, Konkurrenceforslag, Visualisering af foyeren
  • Mangor & Nagel, Generationernes Frederiksberg, Konkurrenceforslag, Visualisering af bebyggelsens fælles terrasser, der bevæger sig op ad
  • Mangor & Nagel, Generationernes Frederiksberg, Visualisering af sportsbar me udsigt til boldbaner i Frederiksberg Boldklub

Generationernes Frederiksberg

OPGAVEN

På hver sin side af en offentlig sti ligger Plejehjemmet Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub. I dag har de to huse ingen kontakt. Plejehjemmet slutter med et hegn mod stien, og boldklubben vender sig naturligt mod boldbanerne på den modsatte side af huset. Nu skal begge huse rives ned og genopføres, og det giver anledning til at tænke husene på ny og stille spørgsmålene:

  • Hvordan kan huset – eller husene – og byrummene omkring udformes, så de to institutioners beboere, brugere og funktioner får gavn af hinanden?
  • Hvordan kan det fysiske miljø udformes, så huset – eller husene – og byrummene både understøtter brugernes og beboernes forskellige behov og etablerer et godt, nyt sted i kvarteret?

Det er to spørgsmål, som konkurrencen skal give svar på.

Vores bud

Vores udgangspunkt har været at tegne et plejehjem, der stolt omfavner den store skala med en effektiv etageplan, men uden at miste det venlige og humane udtryk. Bygningen indskriver sig i områdets modernistiske byplan og skaber grønne haverum omkring bygningen. Det er udarbejdet med en kærlig omhu for ude- og opholdsrum, sådan at de kommer til at fremstå med et klart hierarki imellem offentligt, halvoffentligt og privat. På denne måde bliver bygningen et varmt og imødekommende hus, der vil fungere som et aktivt samlingspunkt for dets beboere, brugere og hele kvarteret.

Bygningens udformning

For at skabe et hus med en høj grad af hjemlighed og samtidig med god logistik har vi arbejdet med en typologi vi kalder WW -planen. Den indeholder bade et gårdrum samt flere udadvendte lommepladser / haver. WW – planen korte facadestræk og de små lommepladser skaber en mere human skala. Haverne åbner sig mod omgivelserne og udformes varieret for at kunne imødekomme brugernes mange forskellige behov. I bygningens midte placeres et grønt gårdrum, der inviterer til fordybelse og stille samtale.

Kvarterets nye torv

Huset har en stor ambition om at samle et plejehjem og en fodboldklub og ja, hele lokalkvarteret. For at løse denne knude har vi etableret et stort Torv i stueetagen med panoramaudsigt over boldbanerne. Et fællesrum alle kan indtage, akkurat som torvet i byen gør det.

Det Store Torv er husets hjerte. Visionen er, at plejehjemmet og fodklubben deler, overlapper og låner rum, funktioner og faciliteter hos og med hinanden. 
 

Segment
Kultur
Sundhed
Type
Konkurrence
År
2018
Bygherre
Frederiksberg Kommune & FB Fonden
Totalrådgiver
B. Nygaard Sørensen
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S, WE Architecture
Landskab
MASU Planning
Ingeniør
Rambøll
Entreprenør
B. Nygaard Sørensen