Køge Multihal

Målet har været at skabe en symbiose mellem arbejde og fritid – erhverv og idræt. Med udbygning af en ekstra hal III giver det Køge mulighed for, at afvikle og tiltrække væsentlige flere turneringer med plads til 1.100 tilskuer. 
Den nye idrætshal kommer til at indeholde en spillerfoyer, med mulighed for café og restaurant med servering. Derudover etableres nye omklædningsfaciliteter, personalerum og kontor. 

Kontekst

Udgangspunktet har været at skabe en naturlig sammenhængskraft mellem de eksisterende Køgehaller I og II samt det nye kommende stadion. Det har været vigtigt at skabe en ny idrætshal, som tør skille sig ud i forhold til de eksisterende haller. Der er lagt stor vægt på, at det nye idrætskompleks bliver en oplevelsesmæssig gevinst, og at alle brugere - store som små - føler sig hjemme i de nye omgivelser.
Den nye idrætshal er søgt gjort levende og oplevelsesrig ved enkle og få virkemidler, - samtidig med, at den er udført på en nøgtern og overskuelig måde.

Hovedgrebet

Den nye Køgehal III indskriver sig som en boks drejet i et kvadrat. Boksen har en nordfacade i byggelinje ud mod stadion og er centreret over midten af fodboldbanen. Ved af dreje boksen i forhold til de eksisterende haller opstår der et åbent og meget rummeligt foyerområde. Hovedindgangen etableres mod vest fra den nye og markante indgangsfacade som visuelt åbner sig op, og hvor boksen i sin materialitet fremstår præcist og afklaret.
Omkring boksen opstår der arealer, som giver det nødvendige volumen i spidsbelastninger til turneringskampe eller lign. Fire indskudte balkoner omkring boksen hæver niveauet for at imødekomme forskellige opholdszoner. 

Optimal udnyttelse af byggefeltet

For at udnytte byggefeltet optimalt har vi valgt, at arbejde med en fast tribune i kombination med en mobil tribune. I modsatte side af hallen etableres der en fuld mobil tribune. Under den faste del af tribunen etableres alle omklædningsfaciliteter med birum samt publikumstoiletter. Der bliver to spillergange for hhv. omklædning A og B, dvs. at i det tilfælde at hallen er opdelt, er der stadig mulighed for omklædning for herrer og damer. 
 

Segment
Kultur
Type
Nybyggeri
Ombygning
Renovering
År
2021
Opgave
Arkitektrådgivning
Bygherre
Køge Kommune
Entreprise
Totalentreprise
Totalrådgiver
Dansk Halbyggeri
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Ingeniør
Rambøll
Entreprenør
Dansk Halbyggeri
Størrelse
4.000 m2
Ydelser
arkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Maja Matzen

Afdelingschef Roskilde
Arkitekt MAA
Telefon