Oppe Sundby Kirke

Oppe Sundby Kirke er opført i romansk stil i 1100-tallet af rå kampesten med tilhugne kvadre i hjørnerne. Omkring år 1400 blev bjælkeloftet erstattet af murede hvælvinger i gotisk stil og skibet blev forlænget i munkesten mod vest. Senere er våbenhuset tilføjet, der er opført et sakristi på korets nordside, og tårnet, som dateres 1550, er opført.

Kirkens nuværende udtryk, med blankt murværk, går tilbage til en renovering i 1870. Indvendigt er kirken kalket, med gulv i teglsten samt inventar af malet, lakeret og ubehandlet træ.

Kirkens korbuekrucifiks er fra sidste halvdel af 1200-tallet. Altertavlen er fra 1600-tallet, og er arkitektonisk opbygget i to stokværk med et trekantet topstykke og prydes af malerier. Prædikestolen er fra 1614 og er udført med udskåren kurv, hvor fire arkadefelter med gengivelser af de fire evangelister figurerer. Den romanske granitdøbefont af roskildetype er kirkens ældste inventar. Dåbsfadet er nederlandsk og fra begyndelsen af 1600-tallet. Øvrigt inventar, bænke, orgel og kirkeskib er fra sidste halvdel af 1900-tallet.

Mangor & Nagels rolle

Arkitekt Jacques Duelund Mortensen, Mangor & Nagel, har fra april 2017 har været tilknyttet kirken som bygningssagkyndig og varetaget opgaverne med de årlige kirkesyn samt rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse og restaurering.

Aktuelt arbejdes på restaurering af kirken med følgende aktiviteter:

  1. Indvendig ny kalkning af kirken
  2. Restaurering af altertavle, krucifiks og prædikestol
  3. Restaurering af knæfald med nydesign i respekt for fredede bygningsdele.
  4. Forbedring af kirkens varmesystem.

Menighedsrådet har i mange år arbejdet for at nydesigne knæfaldet, som med sit brune læder og brunmalede træ visuelt fylder for meget i det snævre kor. I det nye design bevares de fredede smedejernsdetaljer og en ny materialesammenhæng til teglgulvet skaber en bedre helhed.

Projektet udføres i samarbejde med Nationalmuseet, Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent, Oppe Sundby Kirkes Menighedsråd, Stiftet og Provstiudvalget

Segment
Kultur
Type
Renovering
År start
2017 -
Opgave
Årlige kirkesyn samt rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse og restaurering.
Byggesum
2,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning

Jacques Duelund Mortensen

Faglig leder, PLAN+LANDSKAB
Arkitekt MAA
Telefon