• Mangor & Nagel, Skolen i Den Hvide Kødby, Funktionsdiagram for skolen, Nybyggeri, MN som bygherrerådgivere
  • Mangor & Nagel, Skolen i Den Hvide Kødby, Diagram som håndskitse, udarbejdet i tæt samarbejde

Skolen i Den Hvide Kødby

Mangor & Nagel Arkitekter er i team med Kuben Management, Niras og Leth & Gori Arkitekter, bygherrerådgivere for Københavns Kommune på en ny skole og idrætshal i Den Hvide Kødby.

NY TRESPORET SKOLE MED KOMMUNAL IDRÆTSHAL

Den nye skole skal opføres på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade, i tæt relation til den Hvide Kødby på Vesterbro. Den nye skole skal erstatte og udvide Gasværksvejens skole.

Skolen bliver tresporet og kommer til at rumme madskole, fritidsordning og idrætshal. Bygherrerådgivningen har fokuseret på hvordan der på den tætte bymæssige placering i Kødbyen kan skabes en robust, levende og åben skole med et trygt og sikkert miljø eleverne.

PROCES FOR PLANLÆGNING AF DE FYSISKE RAMMER

Udarbejdelse af ideoplæg og byggeprogram er foregået i tæt dialog med Byggeri København, Børne og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Gasværksvejens skole.

Mangor & Nagel har styret brugerprocessen med skiftende temaer, så både de generelle og de skolespecifikke pædagogiske principper er indarbejdet i planlægningen af de fremtidige fysiske rammer. Diagrammer og eksempler er anvendt for konkret dialog om abstrakte emner. Organiseringen af skolen er både tænkt indefra og udefra. Udefra er fokus på høj arkitektonisk kvalitet med gode lege- opholds og bevægelsesarealer. Indefra er visionen en kompakt, stimulerende og overskuelig skole, hvor fællesskabet er overskueligt og der er accept af forskellighed og rum til individuel udfoldelse.

Der er i budgetforlig for 2019 bevilget anlægsmidler til opførelse af skolen og dermed til, at vi som bygherrerådgivere går videre med projektets næste faser: Udbud og udførelse.

BYGHERRERÅDGIVNINGENS OMFANG

Mangor & Nagels rolle i bygherrerådgivningen:

  • Ansvarlig for udarbejdelse af ideoplæg
  • Styring af dialog med BUF og den eksisterende skoles ledelse, personale og brugere.
  • Udarbejdelse af byggeprogram, funktionsprogram, arealoversigt og rumprogram
  • Medvirken til udbudsstrategi, planlægning, myndighedsdialog mm.

Bygherrerådgivningen omfatter desuden:

  • Forundersøgelser, myndighedsdialog, budgettering til politisk bevilling.
  • Udbud og udbudsstrategi for: Nedrivning, Ny skole og Ombygning af ammoniskanlæg
  • Bygherrerådgivning og granskning i forbindelse med sagens gennemførelse
  • Funktions-snit diagram
  • Eksempel på diagram for klynger i indskolingen
Segment
Læring
Plan + landskab
Bygherrerådgivning
Type
Nybyggeri
År start
2017 -
Opgave
Bygherrerådgivning
Bygherre
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Totalrådgiver
Kuben Management A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
Niras A/S
Andre aktører
Arkitektkonsulent: Leth & Gori ApS, Trafikrådgiver: Viatrafik
Størrelse
11.000 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
landskabsarkitektrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Maja Matzen

Afdelingschef Roskilde
Arkitekt MAA
Telefon