• Mangor & Nagel, Børnehuset Hvalsø, Nybyggeri af læringsinstitut med facade i træ og landskab omkring
  • Mangor & Nagel, Børnehuset Hvalsø, Situationsplan der nedbryder den store landskabelige skala i mindre rum og legepladser til børnene
  • Mangor & Nagel, Børnehuset Hvalsø, Bygning i lavenergiklasse 2020 med solceller på taget og trædæk
  • Mangor & Nagel, Børnehuset Hvalsø, Idéskitse med bygninger og landskabet

Børnehuset Hvalsø

Børnehuset i Hvalsø har vundet 1. præmie i konkurrence. Børnehusets grundide er at skabe en tryg base, hvor barnet i en veldefineret ramme kan finde sig selv og udvikle sig i sit eget tempo og på egne vilkår.
En anden af projektets hovedtanker er at nedbringe skalaen i det store landskabsrum til mindre og afgrænsede rum/legepladser for at opnå intimitet og overskuelighed i børnehøjde.

Grænsen mellem tryghed og udforskning

Hovedmaterialet er træ, som både er venligt, varmt og rart. Træet er brugt på facaderne og på trædæk, hvor der er udskæringer i. Det skaber sammenhæng med udearealerne og udfordrer børnene til udforskning og udvikling inde fra den trygge base. Børnene kan se ud på den store verden gennem udskæringerne og i deres eget tempo nærme sig grænsen af det ellers kvadratiske trædæk. Byggeriet er opført i Lavenergiklasse 2020 og med solceller på taget.

Vekslen i udearealer

Landskabet favner med sine bløde kurver den spændende, krystallinske bygning og det samlede anlæg fremstår som en smuk, samlet helhed med et naturligt udtryk. Ved at genanvende overskudsjorden fra byggeriet til bakkeplateauer og små høje, er der dannet rum som sammen med lavtvoksende pilekrat omkranser legepladserne. Legeområderne veksler mellem træterrasser, faldsand, engblomstrende græsflader, uslået græs og trimmet græs. Metalrender leder tagafvanding til lavtliggende nedsivningsområder ”wadi” og vandet er en del af landskabet.

Segment
Læring
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År
2014
Bygherre
Lejre Kommune
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Størrelse
1.200 m2
Byggesum
16,5 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
bæredygtighed
landskabsarkitektrådgivning
programmering
projektering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon