Hærvejsskolen & Børnehuset Fladhøj

Vundet i konkurrence.

Hærvejsskolen

Udgangspunktet for ud- og ombygning af skolen er at skabe en naturlig sammenhængskraft mellem den eksisterende skole og den nye skoleudbygning. Den nye skoleudbygning er udformet i to etager som er indpasset i en skala med de omkringliggende bygninger. Der er lagt stor vægt på, at den nye skoleudbygning oplevelsesmæssigt bringes ned i ”børnehøjde” så børnene føler sig hjemme i de nye omgivelser. Udover den nye skolebygning kommer en multihal, som vil kunne deles i to selvstændige funktioner. Skolens ”hjerterum” bliver den nye administrationsbygning og indgangsområde, hvorfra der vil være et naturligt flow ud til skolens øvrige klasselokaler, fællesområder mm.

Børnehuset Fladhøj

For det nye børnehus skabes en daginstitution, der fremstår som en samlet helhed. Et samlet børnehus med en afklaret overordnet struktur, og visuel ro, der skaber plads til forskellighed, udfoldelse og udvikling. Med en harmonisk proportionering og tilpasning indgår den eksisterende bygning som en naturlig del af den nye institution. Murværket gentager sig i den nye del af institutionen. I en moderne udgave gentages taghældningen, der samtidig bidrager til spændende rumligheder daginstitutionens fællesområder.

Mangor & Nagels tidligere skoleprojekt i Rødekro

Den nye skole ligger kun ca. halvanden kilometer fra Rødekro skole, nu Hærvejsskolen Skovbrynet, der er del af Hærvejsskolen Vestergade Skole, som Mangor & Nagel udarbejdede tilbage i 1969-70. 

Segment
Læring
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År
2017
Opgave
Arkitektrådgivning
Bygherre
Aabenraa Kommune
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel, Balslev og Blaavand & Hansson
Landskab
PLAN+LANDSKAB
Entreprenør
Chr. Johannsen A/S og Ommen & Møller A/S
Størrelse
8.150 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
byggeri i drift
dispositionsforslag
forprojekt
hovedprojekt
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
projektering
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon