• Mangor & Nagel, Knapstrup Skole & Børnehus, Bæredygtigt nybyggeri med DGNB- guld certificering

Knabstrup Skole & Børnehus

Knabstrup Skole er et tidstypisk eksempel på godt og solidt skolebyggeri fra 1930’erne.  Mangor & Nagel er arkitekt og landskabsarkitekt bag den nye udbygning, der skal forene skole og børnehus i samme bygning.

Opgaven udføres som et led i Holbæk Kommunes skoleudbygningsplan og er vundet i totalentreprisekonkurrence.

OPGAVENS OMFANG

Bygningerne, som i dag huser dagtilbuddet, samt pavilloner på skolen nedrives, og der opføres en ny tilbygning, der samler skole og børnehus under samme tag. Dette vil medvirke til at styrke samarbejdet mellem skole og børnehus samt gøre overgangen mellem dagtilbud og skole lettere og mere tryg for både børn og forældre. Desuden energirenoveres de eksisterende skolebygninger.

VISION

Ved udformningen af tilbygningen har visionen været at skabe en bæredygtig, smuk og eksemplarisk tilbygning, der spiller smukt sammen med det eksisterende skolebyggeri, samt at skabe inspirerende inde- og uderum for læring, hvor bæredygtige, robuste og ærlige løsninger er gennemgående for bygningens og uderummenes arkitektur.

Tilbygningen styrker således Knabstrup Skole og Børnehus’ samlede identitet og skaber sammenhæng mellem eksisterende og nyt, mellem skolens uderum og områdets landskabelige træk.

UDERUM I FOKUS

Ved udformningen af uderummene er der lagt vægt på en ”fra jord til bord” tankegang, der bygger videre på de grønne elementer, der allerede er til stede. Et nyt overdækket udekøkken fungerer som et socialt samlingspunkt for den urbane skolegård og kan benyttes uanset vejret. Den eksisterende nyttehave suppleres med flere køkkenhaver og højbede fordelt på de forskellige udearealer. Buskads og randbeplantning består af spiselige bær, som kan bruges til madlavning, eller spises af børnene og inviterer børnene til at interagere med naturen. 

Køkkenhaver og højbede og evt. bålsteder opbygges af genbrugte mursten fra de nedrevne bygninger. Belægning på P-plads udføres som permeabel belægning, som undersøtter evt. fremtidige LAR-løsninger.

Byggeriet skal DGNB-certificeres, forventeligt til Platin.
 

Segment
Læring
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
Renovering
År start
2021 -
Bygherre
Holbæk Kommune
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S. PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma
Entreprenør
KABI Entreprise A/S
Andre aktører
Arkiplus A/S (Bygherrerådgiver), Kuben Management A/S (DGNB-konsulent), Norconsult A/S (Brandrådgiver)
Størrelse
2.400 m2
Byggesum
52,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
fagtilsyn
hovedprojekt
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
projektering
projekteringsledelse
skitsering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon