• Mangor & Nagel, Skovgårdsskolen, Ombygning og renovering af skolen i forbindelse med skoleudbygningsprojektet SKUB
  • Mangor & Nagel, Skovgårdsskolen, Gårdrummet og legepladens

Skovgårdsskolen

Ombygningen af Skovgårdsskolen er gennemført som en del af skoleudbygningsprojektet SKUB, hvis målsætning er at skabe et skolevæsen, hvor børn og unge trives bedre og lærer mere end de formulerede læringsmål.

Opgaven er udført i flere etaper imens skolen var i drift.

Der er etableret nye sammenhænge, læringsrum og fagcentre. Projektet er indledt med ombygning af 2 “pilotområder” i hhv. indskoling, GFO og udskoling, og erfaringerne herfra er brugt til at forbedre projektet for ombygningen af hele Skovgårdsskolen. I skolens værdiprogram er sciencefagene i fokus og projektet er udarbejdet omkring et funktionelt “hjerte”, et pædagogisk udviklingscenter.

Faglokalerne natur, fysik og kemi er indrettet med de nyeste loftsmonterede installationer, som sikrer lokalerne maksimal fleksibilitet i kombination med minimale indgreb i de eksisterende bygninger. Bygningerne er bevaringsværdige og facadeændringer er etableret udfra principper og detaljer, som allerede findes i den eksisterende arkitektur.

Energimæssige tiltag i form af ny energioptimeret belysning samt efterisolering af lofter og hulmure. Projektet er projekteret efter Lean Construction i de indledende faser. Opgaven er udført efter idéoplæg udført af designarkitekterne, i partneringsamarbejde til og med udbud. Herefter udførelse i hovedentreprise/delt rådgivning.

Segment
Læring
Plan + landskab
Type
Ombygning
Renovering
År
2010
Bygherre
SKUB, Gentofte Kommune
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB, Kragh & Berglund
Ingeniør
COWI A/S
Entreprenør
NCC
Andre aktører
Designarkitekter: SRL & Nord
Størrelse
9.000 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
projektering
projekteringsledelse

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon