SoSu Holbæk

Den arkitektoniske målsætning har været at skabe et godt indlæringsmiljø med fokus på fleksible rum, en høj grad af synlighed for eleverne på tværs af byggeriet og fælles ejerskab til faciliteterne. SOSU uddannelsen indeholder en del praktik uden for skolen, så der er lagt vægt på at skabe et miljø, som er dynamisk og inviterer til samvær og fællesskab.

MAKSIMAL OG FLEKSIBEL

SOSU skolen i Holbæk er et godt eksempel på maximal og fleksibel udnyttelse af plads, som er udarbejdet i samarbejde med skolens brugere. For at optimere bygningens samlede areal, minimere gangarealer og opnå både nærhed og et dynamisk miljø, er bygningen udformet som en fortolkning af to trelængede gårde. Længerne indeholder de mere traditionelle undervisningslokaler og administration, mens det overdækkede, dobbelthøje atriumrum imellem længerne danner ramme om husets samlende funktioner. På første-salen er bygningsvolumenerne bundet sammen af en 8-talsformet gangbro som er fastgjort i barduner fra loftet.

DET NATURLIGE OG RÅ I SAMSPIL

Skolens ydre form er givet af grundens begrænsede plads. Bygningen spiller sammen med kollegiet, der er placeret på samme grund, som en del af en landsby. Facaden fremstår lys og let med karnapper og store vinduesspartier. Indenfor spiller de rå materialer sammen med de varme og naturlige. Rå betonvægge og gitterkonstruktion i loftet spiller sammen med akustikregulerende trælammeler og varme farver på gulvene. Mødelokaler og grupperum er placeret i atriumrummets to etager som glaskuber i forskellige farver, der skaber et farvespil og giver skolen et spændende indendørs miljø. Store glaspartier og ovenlys sørger for et fantastisk lyst rum som et samlende, socialt centrum i læringsmiljøet.

Segment
Læring
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År
2013
Bygherre
M. Goldschmidt Holding A/S, SOSU Sjælland
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Størrelse
3.500 m2
Byggesum
44,0 mio. kr.
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
byggeledelse
dispositionsforslag
fagtilsyn
forprojekt
hovedprojekt
idekatalog
IKT ledelse
landskabsarkitektrådgivning
myndighedsprojekt
projektering

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon