• Mangor & Nagel, DTU Bygning 208, luftfoto af auditoriets placering
  • Mangor & Nagel, DTU Bygning 208, snittegning af auditoriebygning efter renovering

DTU BYGNING 208

Med NERD Architects, RH Arkitekter og Exigo som specialkonsulenter er Mangor & Nagel totalrådgiver på renovering og udvikling af en af DTU’s store auditoriebygninger – Koppels specialbygning 208 på Lyngby Campus, der både skal renoveres og udvikles til et levende læringshus for DTU’s studerende. Byggeriet skal desuden DGNB certificeres til GULD.

OM BYGNING 208

Den 4.462 kvadratmeter store bygning 208 er en af DTU’s specialbygninger, og indeholder primært auditorier og holdlokaler til undervisning. Bygningen er en af de sidste ud af de i alt syv specialbygninger på DTU Lyngby Campus, der står over for en gennemgribende renovering. I dag står den stort set som da den blev opført i 1967. Bygningen er placeret i 2. kvadrant ved et af campus´ store torve, Kemitorvet, som fornyes i et andet projekt og kommer til at indgå som en aktiv del af studentermiljøet omkring bygningen.

HØJT NIVEAU FOR BÆREDYGTIGHED OG DIGITALISERING

For at sikre bygbarhed, kvalitet og en optimeret byggeproces samarbejdes der tæt på tværs i projektteamet, og barren er sat ekstra højt i forhold til bæredygtighed og digitalisering. Projektets pejlemærker er fremtidens læringsmiljø, bæredygtighed og digitalisering. Bl.a. skal de mange uudnyttede fællesarealer vitaliseres og der skal skabes inviterende og inkluderende studiemiljøer med mere dagslys og kontakt til udearealer samt opdaterede undervisningsfaciliteter. Med respekt for bygningens oprindelige og høje arkitektoniske kvalitet, skabt af Eva og Nils Koppel ud fra en funktionalistisk tankegang, udvikles bygningen, så den kommer til at sætte standarden for fremtidens moderne læringsmiljøer.

LÆRINGSMILJØ I VERDENSKLASSE

Den overordnede vision for renoveringen af bygning 208 er at skabe et opdateret læringsmiljø i verdensklasse. Et læringshus der danner rammen for – og lever op til DTU’s strategi om at kunne tilbyde ‘Europas bedste ingeniøruddannelser, gennem hele livet’. At skabe bæredygtige rammer med fokus på værdiforøgelse af bygningen – både æstetisk, økonomisk, miljømæssigt og i den fremtidige drift.

Segment
Læring
Type
Ombygning
Renovering
År start
2022 -
Bygherre
DTU
Totalrådgiver
Mangor & Nagel
Arkitekt
Mangor & Nagel
Ingeniør
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Entreprenør
Enemærke & Petersen A/S, med Bravida som underentreprenør
Andre aktører
NERD, RH Arkitekter og Exigo som specialkonsulenter samt Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som DGNB-konsulent
Størrelse
4.462 m2
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
byggeledelse
dispositionsforslag
fagtilsyn
myndighedsprojekt
totalrådgivning

Jakob Andersen

Adm. direktør og partner
Bygningskonstruktør
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon